Vaksinasjon i Helse Bergen

Helse Bergen skal som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Dette defineres som yrkesvaksinasjon.


Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved yrkesvaksinasjon.

Anbefalt vaksinasjon innebærer ikke at alle arbeidstakere i en yrkesgruppe tilbys vaksinering. Tilbud er avhengig av arbeidsoppgaver man utfører. Disse kan variere innad på samme avdeling og mellom ulike avdelinger
Vaksinasjon er frivillig. Ingen ansatte kan pålegges å vaksinere seg, men vi oppfordrer alle som kommer inn under kriteriene for vaksinasjon om å la seg vaksinere.

Yrkesvaksinasjon i Helse Bergen:

  • Hepatitt B
  • Tuberkulose - BCG
  • Stivkrampe
  • Polio

Vaksinasjon for å beskytte mot smitte mellom ansatt-pasient/pasient-ansatt:

  • Influensa
  • Kikhoste
  • Meslinger
  • Vannkopper
  • Røde hunder
  • Meningokokker

Ansatte som arbeider for Helse Bergen i helseinstitusjoner i utland (Afrika, Asia o.a.) har også tilbud om andre vaksiner.

Leder skal informere sine ansatte om yrkesvaksinasjon og annet vaksinasjonstilbud som finnes i Helse Bergen, og ansatt bør skriftlig bekrefte at han/hun har fått informasjon og tilbud om vaksinering.
 
Bedriftshelsetjenesten gjennomfører yrkesvaksinasjon og annen vaksinasjon i Helse Bergen. Influensavaksinering utføres på egen avdeling.
 
Ved spørsmål send mail til Bedriftshelsetjenesten: bht@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?