HELSENORGE

Avtalar med private

Det er Helse Vest RHF som har driftsavtalar med private spesialistar innan somatikk og psykisk helsevern i Helse Bergens opptaksområde.

​​​​Dette er avtalar med privatpraktiserande spesialistar, sjukehus, klinikkar og rusinstitusjonar. 

Les meir om avtalar med private på Helse Vest RHF sine nettsider
Fann du det du leita etter?