Avtalar med private

Det er Helse Vest RHF som har driftsavtalar med private spesialistar innan somatikk og psykisk helsevern i Helse Bergens opptaksområde.

​​​​Dette er avtalar med privatpraktiserande spesialistar, sjukehus, klinikkar og rusinstitusjonar. 

Les meir om avtalar med private på Helse Vest RHF sine nettsider
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.