RHINESSA

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt som tek for seg lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. RHINESSA står for Respiratory Health In Nort​hern Europe, Switzerland, Spain and Australia).

RHINESSA undersøkjer borna og foreldra til deltakarar i to store internasjonale studiar (RHINE og ECRHS). Desse to studiane har fulgt studiedeltakarane i over 20 år og undersøkt korleis lungehelse, allergiar og assosierte sjukdommar har utvikla seg og endra seg over tid. RHINESSA gjennomførast i 7 land: Noreg, Sverige, Danmark, Island, Estonia, Spania og Australia.

Meir om RHINESSA

Hovudføremålet med studien er å undersøkje:

 • Førekomst av astma, allergi og kronisk obstruktiv lungesjukdom (kols) over generasjonar
 • Tydinga av tidlegare generasjonars eksponering for allergi og lungesjukdom i komande generasjonar
 • Forholdet mellom luftvegssjukdommar og andre kroniske sjukdommar og tilstander
 • Tydinga av barndomsfaktorar for utviklinga av astma og allergiar seinare i livet
 • Miljø- og livsstils faktorane som kan påverke desse sjukdomane
 • Korleis hormonelle faktorar kan påverke kvinners lungehelse

RHINESSA vil gi økt kunnskap om førekomst og årsakar til astma, allergiar og assosierte sjukdommar i tre generasjonar, gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjoner, og på denne måten bidra til betre behandling og meir effektiv førebygging.

Meir spesifikt vil RHINESSA undersøkje

 • Om besteforeldres eksponering kan påverke astma og allergi hos barnebarna
 • Om mors og fars eksponering før unnfanging kan påverke astma og allergi hos barna
 • Korleis eksponering for innemiljø, luftforurensning og kjemikalier påverkar luftvegs-symptomer og -sjukdommar
 • Samanhengen mellom luftvegssjukdomar og andre helsetilstander f.eks hjarte/kar sjukdommar, tannhelse, overvekt, og metabolske tilstander
 • Korleis til dømes søvnforstyrrelser og fysisk aktivitet påverkar desse sjukdommane
 • Samanhengen mellom lungehelse og bakterieflora på hud og munnhule
 • Korleis faktorer som graviditet, hormoner og menopause har særskild tyding for kvinners lungehelse

Kontaktinformasjon

Besøksa​​dres​​se 

RHINESSA-studien
Yrkesmedisinsk avdeling
Konrad Birkhaugs hus
Haukeland universitetssjukehus
Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen

Telefon: 477 01 799
E-post: rhinessa@helse-bergen.no

Se Kart

Tilsette

 • Cecilie Svanes, Professor, overlege, spes.i lungemedisin, forskningsleder RHINESSA Bergen.

 • Randi Jacobsen Bertelsen, forsker, PI, RHINESSA Bergen.

 • Trude Duelien Skorge, Bedriftslege/PhD, vise PI, RHINESSA Bergen

 • Nina Særvold, Spes.utd.sykepleier

 • Hilda Emilia Azevedo Andersen, Avdelingsingeniør

 • Vilde Marie Svanes Sørbye, Prosjektkoordinator

For researchers

 • For researchers

  Information and tools for researchers.

 • ECRHS

  European Community Respiratory Health Survey.

 • Respiratory health in Nothern Europe

  The RHINE study group is a network created by the scientists from Iceland, Norway, Sweden, Denmark and Estonia who are involved in the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS).

 • ALEC Study

  Ageing lungs in European cohorts (ALEC Study) will improve our understanding of risk factors for low lung function, respiratory disability and the development of chronic obstructive lung disease (COPD).

 • Publications

  Published papers and abstracts from ongoing research within RHINESSA

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.