RHINESSA

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt som tek for seg lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. RHINESSA står for Respiratory Health In Nort​hern Europe, Switzerland, Spain and Australia.

RHINESSA undersøkjer borna og foreldra til deltakarar i to store internasjonale studiar (RHINE og ECRHS). Desse to studiane har fulgt studiedeltakarane i over 20 år og undersøkt korleis lungehelse, allergiar og assosierte sjukdommar har utvikla seg og endra seg over tid. RHINESSA gjennomførast i 7 land: Noreg, Sverige, Danmark, Island, Estonia, Spania og Australia.

Meir om RHINESSA

Hovudføremålet med studien er å undersøkje:

 • Førekomst av astma, allergi og kronisk obstruktiv lungesjukdom (kols) over generasjonar
 • Tydinga av tidlegare generasjonars eksponering for allergi og lungesjukdom i komande generasjonar
 • Forholdet mellom luftvegssjukdommar og andre kroniske sjukdommar og tilstander
 • Tydinga av barndomsfaktorar for utviklinga av astma og allergiar seinare i livet
 • Miljø- og livsstils faktorane som kan påverke desse sjukdomane
 • Korleis hormonelle faktorar kan påverke kvinners lungehelse

RHINESSA vil gi økt kunnskap om førekomst og årsakar til astma, allergiar og assosierte sjukdommar i tre generasjonar, gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjoner, og på denne måten bidra til betre behandling og meir effektiv førebygging.

Meir spesifikt vil RHINESSA undersøkje

 • Om besteforeldres eksponering kan påverke astma og allergi hos barnebarna
 • Om mors og fars eksponering før unnfanging kan påverke astma og allergi hos barna
 • Korleis eksponering for innemiljø, luftforurensning og kjemikalier påverkar luftvegs-symptomer og -sjukdommar
 • Samanhengen mellom luftvegssjukdomar og andre helsetilstander f.eks hjarte/kar sjukdommar, tannhelse, overvekt, og metabolske tilstander
 • Korleis til dømes søvnforstyrrelser og fysisk aktivitet påverkar desse sjukdommane
 • Samanhengen mellom lungehelse og bakterieflora på hud og munnhule
 • Korleis faktorer som graviditet, hormoner og menopause har særskild tyding for kvinners lungehelse

Kontaktinformasjon

Besøksa​​dres​​se 

RHINESSA-studien
FHU v/Overlege Danielsens hus (ODH)
Årstadveien 21, 2 etg
5009 Bergen

Telefon: 477 01 799
E-post: rhinessa@helse-bergen.no

Kart (pdf) Parkering Les mer om Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)

Tilsette 

 • Cecilie Svanes, Professor, overlege, spes.i lungemedisin, vitenskapelig leder RHINESSA 

 • Randi Jacobsen Bertelsen, forsker, PI, RHINESSA 

 • Trude Duelien Skorge, Bedriftslege/PhD, vise PI, RHINESSA 

 • Francisco Gomez Real, overlege, spes. i kvinnesykdom og fødselshjelp, leder ved FHU, PI Kvinnestudien

 • Nina Særvold, Spes.utd.sykepleier

 • Hilda Emilia Azevedo Andersen, Overingeniør

 • Synnøve Hauge, Spesialsykepleier

 • Trine Leikanger, Avdelingsingeniør

 • Vilde Marie Svanes Sørbye, Prosjektkoordinator

 
 

Rhinessa in English

Aktuelt

Fann du det du leita etter?