Primær hyperaldosteronisme

Primær hyperaldosteronisme (PHA) skyldast overproduksjon av aldosteron frå ein eller begge binyrer, og er den vanlegaste formen for sekundær hypertensjon.

​​​​​​​Estimert prevalens er 5-13 % av alle hypertensjonspasientar. PHA-pasientar har høgare kardiovaskulær morbiditet og mortalitet enn pasienta​r med essensiell hypertensjon.​

Pågåande prosjekt

Oppfølging ved primær hyperaldosteronisme

Vi utfører en studie på personer med høyt blodtrykk forårsaket av overproduksjon av hormonet aldosteron, en tilstand som kalles primær hyperaldosteronisme (PHA). Studien sammenligner pasienter med påvist PHA på Vestlandet med friske kontroller ved å undersøke funn ved MR (magnetisk resonanstomografi) i tillegg til blodtrykk, helseopplysninger og livskvalitet.

​​​​​​​
Prosjektet er en oppfølgingsstudie av pasienter med påvist PHA på Vestlandet, både de som allerede er behandlet siden 1999 frem til i dag, og de som vil diagnostiseres og starte behandling de nærmeste årene. Man vil også inkludere en kontrollgruppe av pasienter med essensiell hypertensjon. I prosjektet vil forskerne vurdere effekten av behandlingen som har vært gitt, bl.a. ved å undersøke hvordan den kirurgiske og medisinske behandlingen virker på blodtrykket, ulike blodverdier, nyrefunksjonen, hjertet og livskvalitet.​

Oppstart:       01.06.2013
Prosjektslutt: 31.12.2030​​​​​​​


Skjema
Samtykkeskjema

Info-brev​


Kontaktinformasjon
Marianne Grytaas
Prosjektleder
Telefon 55 97 05 03
marianne.grytaas@helse-bergen.no ​​​​​​​​​


Aldosteronrytme ved primær hyperaldosteronisme

Dette er en pilotstudie med hensikt å gi bedre kunnskap om variasjonene i hormonene aldosteron og renins utskillelse gjennom døgnet, samt fra time til time.
​​​​​​Hormonnivå måles gjennom et helt døgn ved hjelp av et mikrodialysekateter festet i underhuden på magen. Resultater sammenlignes med friske kontrollpersoner.​

Oppstart:       01.12.2014
Prosjektslutt: 01.12.2019​​​​​​​


Kontaktinformasjon
Kristian Løvås
Prosjektleder
Tlf: 55 97 ​​79 96
kristian.lovas@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?