HELSENORGE
Fjerning av visdomstenner

Visdomstenner, operasjon

Visdomstenner kjem ofte ikkje fram i munnen på grunn av plassmangel eller feilstilling. Dette kan gje fare for kronisk betennelse og annan skade.