Fjerning av visdomstenner

Visdomstenner, operasjon

Ei visdomstann må ofte fjernast fordi den er delvis frambroten og inneklemt mot tanna framom.