Tåreflod - tett tårekanal

Augeavdelinga

Heilt tett tårekanal (ikkje berre trong kanal). Ved operasjonen blir det laga eit hol gjennom nasebeinet og slimhinna blir sydd som kobling mellom tåresekken og naseslimhinna.

1. Før

Du kan ete normalt og ta vanlege medisinar. 

UNNTAK:

Blodfortynnande medisinar Albyl-E, Plavix og Asasantin Retard skal ein ikkje ta 14 dagar før operasjon.  

Marevan og Pradaxa skal ein ikkje ta siste veke før operasjon. Ein må ta fragminsprøyter i staden, eige opplegg med resept og eventuelt hjelp frå heimesjukepleiar ein gong dagleg veka før. Må avtalast når operasjon blir planlagd.

Pasientar som har hatt (sjølv om det er lenge sidan) hjerne- eller hjarteinfarkt, må  diskutere dette med operatøren.

Viss du tar annan blodfortynnande medisin som ikkje er nemnd her, så må du også diskutere det med operatør.
 
Du må møte utan sminke, parfymar og større smykke.

2. Under

Sjukepleiar gir deg bedøvande droper i begge auga, og huda rundt auga blir desinfiserte. Du får tilbod om å ta beroligande tablett slik at du slappar godt av under inngrepet. 

Området rundt auga blir dekte med steril duk. Legen vil sette lokal bedøving i nasen (spray og tøystrimmel), ved nasen og ved auget. Dette kan vere noko ubehageleg og du kan kjenne at det svir og pressar på, men etter ei lita stund kjenner du ingen smerter.

Operasjonen tar ca. 1,5 time, og det er viktig at du ligg roleg. Vi hjelper deg til rette undervegs.
Sting blir fjerna etter 7 dagar hos eigen fastlege eller eventuelt på augepoliklinikken.

3. Etter

Operasjon gir heving og misfarging (gul/blå) av huda. Dette er heilt normalt og vil forsvinne etter 2-3 veker. 

Operasjonsdagen må du ta det med ro. Ikkje snyte deg ut av nasen, berre dra slim inn og spytte, for elles kan det kome luft inn under huda. Dette gjeld i 4-5 dagar, deretter kan du snyte deg. Du bør helst sitte eller ligge med hovudet høgt. Den første natta bør du sove med hovudet høgt (fleire puter under hovudet). Det er ikkje tilrådeleg å køyre bil.

Ein kan ha nokre smerter/ubehag etter operasjon. Ta vanleg smertestillande, for eksempel Paracet.

Du bør ikkje bøye deg langt framover. Unngå hard fysisk aktivitet i ei vekes tid.

Unngå å klø og gni på huda og hold såra tørre. Ver forsiktig med dusj og hårvask slik at skyllevatn ikkje kjem i såret. Augesminke anbefaler vi ikkje før stinga er fjerna.
Viss du treng sjukemelding, får du det etter operasjonen.

Ver merksam

Bløding og infeksjon er sjeldan. Viss det likevel oppstår ei bløding du ikkje får stansa med kalde omslag, eller viss såret blir raudt, varmt og irritert, må du oppsøke lege eller ringe Augeavdelinga 55 97 41 00.

Kontakt

Augeavdelinga
Telefon
55974100
måndag - fredag Kl. 08.00-15.30
Augebygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72, vis-a-vis Kvinneklinikken(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.