Søvn-EEG

Klinisk nevrofysiologi KNF

Ved søvn-EEG, vert hjernen sin elektriske aktivitet undersøkt både i vaken tilstand og under søvn.

Innleiing

Utgreiiga vert gjort ved mistanke om epilepsi utan avklaring etter eitt eller fleire standard EEG. Det vert også gjort ved anfall eller mistanke om auka epileptisk aktivitet i samband med innsovning, søvn eller oppvakning.

Det å sova lite før undersøkinga kan vera ein effektiv måte å få epileptiform aktivitet tydelegare frem.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

 • Vaksne skal ikkje sova natta før undersøkinga, og barn under 12 år skal ikkje sove etter kl. 03.
 • Et og ta dei vanlege medisinane den dagen du skal på undersøking, dersom ikkje anna er avtalt.
 • Skriv ned kva medisinar du brukar.
 • For at prøven skal bli teknisk god bør håret vere nyvaska og tørt. (ikkje bruk andre hår produkt enn nøytral shampo)
 • Ha med eigen kam, børste, evt. hårpleiemidlar.
 • Barn kan ha med seg leikar, smokk, tåteflaske etc.
 • Barn/personer som treng ekstra førebuing (f.eks. ved autisme, eller psykisk utviklingshemming) kan avtala å koma til avdelinga før undersøkinga for å sjå undersøkingsrommet, sjå/kjenna på utstyr, evt. låne med seg heim noko utsyr for å øva på undersøkinga. Ta kontakt med avdelinga dersom dette er aktuelt.

2. Under

 • Undersøkinga er smertefri.
 • Undersøkinga vert utført på same måte som ved vanlig EEG.
 • Spesielt for søvn-EEG er at testen vert utført om morgenen, og ein ynskjer å registrera både vakenheit og søvn. Registreringen bør innehalda minst 30 minuttar med søvn.
 • Ein blir gjerne vekt 1-2 gonger i løpet av undersøkinga.
 • Ofte gjer ein lysblinkstimulering, og/eller hyperventilasjon i løpet av søvn-EEG.
 • Heile undersøkinga varer ca. 1-1,5 time. 

3. Etter

Etter undersøkelsen tilbys hårvask.

Kontakt

Klinisk nevrofysiologi KNF
Oppmøte
Vi heldt til i Gamle Hovudbygg sentralt på Haukeland.
Telefon
55975120
Telefaks 55975164
måndag - fredag 08.00-15.00
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.