Somatosensorisk fremkalte responser (SER)

Klinisk nevrofysiologi KNF

Ved SER undersøker ein kor raskt nerveimpulsar frå huda vert transportert til ryggmarg og hjerne. Ved å stimulere ulike nervar i huda, kan ein få opplysningar om det perifere og det sentrale nervesystemet.

Innleiing

Det mest vanlege er å stimulera store nervar i armar eller føter ved undersøkinga. Kva nervar som vert undersøkt, kjem an på problemstillinga og symptoma personen har.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Førebuing:

 • Et og ta dei vanlege medisinane du pleier å ta den dagen du skal på undersøking, dersom ikkje anna er avtalt.
 • For at undersøkinga skal bli teknisk god bør håret vera nyvaska og tørt. (ikkje bruk andre hårprodukt enn nøytral shampo) Kroppen bør også vera rein og utan hudlotion.
 • Barn kan ha med eigne leikar, smokk, tåteflaske etc.

2. Under

Korleis går sjølve undersøkinga føre seg?

 • Personen som vert undersøkt ligg på benk eller i seng.
 • Barn kan sitja på fanget til ein av foreldra eller liggja i barnevogn.
 • Det er viktig å sitja / liggja roleg, og slappe godt av under testen. Uro kan gi forstyrring i registreringsresultata.
 • Huda bør halda normal temperatur. Dersom ein er kald / kjøleg på hender eller føter, pakkar ein dei gjerne inn med pledd / varmepute.
 • Elektrodar vert festa på hovudet, nakke, kragebein, armar, evt. også rygg, mage og bein.
 • Sjukepleiar stimulerar dei aktuelle nervane med svak straum ved å plassere ein stimuluselektrode på huda.
 • Einskilte kan oppleva dette som noko ubehageleg, men ikkje smertefullt. Grad av ubehag heng ofte saman med grad av generelle spenningar i kroppen.
 • Undersøkinga vert alltid gjort alltid i begge armane, evt. også i begge beina.
 • Undersøkinga tar ca.1- 2 timer, men kan vare lenger.

3. Etter

Kontakt

Klinisk nevrofysiologi KNF
Oppmøte
Du finn oss i Gamle Hovudbygg på Haukeland Universitetssjukehus.
Telefon
55975120
Telefaks 55975164
måndag - fredag 08.00-15.00
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.