HELSENORGE

Sklerodermi - trening av hender

Sklerodermi er ein sjukdom som blant anna gir stram hud. Sjukdommen kan ramme heile kroppen, og i mange tilfelle er hender og fingrar ramma. Den stramme og harde huda kan medføre at ledda

stivnar til. Dette kan igjen føre til vanskar med å utføre enkelte
daglege gjeremål.