HELSENORGE
Radiologisk avdeling Barn og unge

Røntgen skoliose Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom

Røntgen skoliose, er ei undersøking som viser heile ryggen, frå nakken til bekkenledda. Røntgenundersøkinga kan vise om du har ei skeivheit i ryggen, og evt gje eit objektivt mål på grad av skeivheit.Innleiing

Det er ingen spesielle forberedelser til denne undersøkinga, men det er viktig at du les denne informasjonen nøye slik at du veit kva som skal skje. Før

Når vi skal ta røntgenbildene, kan du ikkje ha på deg tøy med kraftig strikk, knappar, glidelås, trykk eller pynt. Det beste resultatet får vi gjerne når du har på kun undertøy. Det kan difor vere lurt å tenke på kva du har på deg. Velg gjerne boksershorts og ein tynn singlet.

Bruker du korsett?

Korsettet skal tas av kvelden før du har time til røntgen. Det skal vere av til du er ferdig på røntgen. Er du avhengig av å ha korsett på for å komme til sjukehuset, kan du beholde det på.
Under

Når undersøkinga begynner, må du stå på eit stativ inntil eit røntgenapparat. Dersom du ikkje kan stå, kan vi ta bildet sittande eller liggande. 
Vi bruker ikkje lenger blyforkle på pasientar som kjem til røntgen, då det har vist seg at dette kan komme i vegen for ei god undersøking. Dersom du ynskjer det, kan du ha med deg ein pårørande inn til undersøkinga.

• For å få bilde av heile ryggen, må vi som oftast sette sammen to bilder.
• Du vil sjå at røntgenapparatet beveger seg medan vi tar bilde. 
• Det er veldig viktig at du klarer å stå heilt stille, slik at bilda passar sammen til slutt.
• Kor mange bilder som tas, varierer ut frå problemstilling. 
• Heile undersøkinga tar 5-15 minuttar.

Når undersøkinga er ferdig kan du kle på deg og forlate avdelinga. 

Har du kjent skoliose, og har fått time til operasjon?

Som eit ledd i førebuing til operasjon, er det vanleg med ei røntgenundersøking som tar litt lenger tid. I tillegg til dei vanlige bilda, skal vi ta nokre bilde som kartlegger kor stor del av ryggen din som er bevegelig, og kor mykje den kan bevege seg.

 • Vi tar bilde der du skal bøye ryggen sidevegs til høgre og venstre. Desse tar vi helst medan du står. 
 • I tillegg skal vi ta bilde medan du ligg på ein undersøkelsesbenk. For å få eit bilde av kor bevegelig ryggen er, kjem vi til å trekke i skuldre og bein før bildet tas.
Når undersøkinga er ferdig kan du kle på deg og forlate avdelinga. 
Etter

Resultatet av undersøkinga vert sendt til den legen som har henvist til undersøking. Dersom det er noko du lurer på i samband med undersøkinga, ta kontakt på telefon 
55 97 52 20 kvardagar mellom kl. 09.00-11.00 og 12.00-13.30. 


Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Informasjon om prøvesvar

​Vi svarer ikkje på førespurnader som gjeld resultat av radiologiske undersøkingar. Desse skal tilvisande lege gå gjennom, med tanke på vidare medisinsk behandling. Du finn prøvesvaret under pasientjournal på helsenorge.no.​ 

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?