HELSENORGE

Røntgen skoliose

Røntgen skoliose, er ei undersøking som viser heile ryggen, frå nakken til bekkenledda. Røntgenundersøkinga kan vise om du har ei skeivheit i ryggen, og evt gje eit objektivt mål på grad av skeivheit.