HELSENORGE
For barn og unge

Røntgen av tjukktarm med markører

Røntgenundersøking av tjukktarmen med markører (og kalla røntgen colon transitt-tid), er ei måling som kan vise kor raskt mat passerer gjennom fordøyelsesystemet. Du får tilsendt nokre kapslar (markørar) som du skal svelge på over ein periode på tre dagar.