HELSENORGE

Røntgen av tjukktarm med markører - barn og unge

Røntgenundersøking av tjukktarmen med markører (og kalla røntgen colon transitt-tid), er ei måling som kan vise kor raskt mat passerer gjennom fordøyelsesystemet. Du får tilsendt nokre kapslar (markørar) som du skal svelge på over ein periode på tre dagar.