HELSENORGE

Røntgen av tjukktarm (colon) - barn og unge

Røntgen av tjukktarm (colon) er ei røntgenundersøking som tas for å kartlegge form og funksjon til  tjukktarmen. For å få god framstilling, vert det sett inn røntgenkontrast via endetarmen.