HELSENORGE

Røntgen av gane

Dette er ei undersøking som kartlegger funksjonen til ganen og øvre del av svelget.