HELSENORGE

Røntgen av gane

Dette er ei undersøking som kartlegger funksjonen til ganen  (epipharynx) og øvre del av svelget