Rehabilitering - Overbevegelighet i ledd - gruppetilbud

Hypermobilitetssyndrom
Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

Målgruppen er personer med hypermobilitetssyndrom (HMS), med funksjonssvikt og helseplager og som har behov for tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Aktiv deltagelse i gruppen er en forutsetning for å ha nytte av tilbudet.

Innleiing

Gruppetilbudet er rettet mot personer som blir diagnostisert ved vår avdeling.

Deltagelse krever at du tenker gjennom din motivasjon for et slikt opphold, og hvilke mål du har for fremtiden. Det er et krav at deltagerne tar ansvar, er motivert for endring og ønsker å delta i et gruppebasert smerterehabiliteringsprogram. Vi har en kognitiv og mestringsfokusert tilnærming. Vi kombinerer fysisk aktivitet og teori.

Tilvising og vurdering

Deltakerne må være diagnostisert med hypermobilitetssyndrom (HMS) .
Det blir avklart i løpet av den tverrfaglige utredningen om dette tilbudet er aktuelt for deg.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Ta med:

 • Trenings- og evt. badetøy
 • Nødvendige hjelpemidler

Under

Vi fokuserer på funksjon fremfor årsak og diagnose, og arbeider ut fra en biopsykososial forklaringsmodell til smerter. Modellen tar utgangspunkt i at langvarige smerter er en sammensatt tilstand, hvor både psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn.

Vi jobber i tverrfaglige team som består av legespesialist, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.

Målet med oppholdet er:

At du får økt kunnskap om egen tilstand og lærer hvordan leve et mer aktivt liv og ta i bruk verktøy som gir mulighet for bedre å takle hverdagens utfordringer basert på faglig kunnskap og erfaringsutveksling

Gruppetilbudet består av:

 • Undervisning i ulike tema: Om overbevegelighet, kognitiv teori, smertefysiologi, treningslære, aktivitet og hvile, leddvern
 • Fysisk aktivitet : Basseng, treningsterapi, avspenning, pilates
 • Individuelle samtaler med aktuell fagperson
 • Utveksling av erfaringer og egen refleksjon
 • Utarbeide rehabiliteringsplan

Varighet:

Dagtilbud over fem dager. 

For noen kan det være aktuelt å overnatte i Bergen i forbindelse med oppholdet. Da kan Pasienthotellet på Haukeland sykehus være aktuelt.

Pasienthotellet

Etter

Det blir skrevet epikrise, en rapport om din behandling og utvikling. Denne sendes til din fastlege.
Du fortsetter å jobbe med de langsiktige målene som er formulert i rehabiliteringsplanen og de tiltak som er igangsatt.

Kontaktinformasjon

Buss og bane

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

Parkering Nordås

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

Praktisk informasjon

Mobiltelefon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

Røyking Nordås

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Verdisaker

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.

Fann du det du leita etter?