HELSENORGE

Haukeland hotell

Vi er opptatt av å gje pasientar og pårørande gode opplevingar og god service slik at dei blir betre rusta til å møte utfordringane som ein sjukehusbehandling kan føre med seg.

Hotellet er drive av Compass group på oppdrag frå Haukeland universitetssjukehus.

Fann du det du leita etter?