Haukeland hotell

Vi er opptatt av å gje pasientar og pårørande gode opplevingar og god service slik at dei blir betre rusta til å møte utfordringane som ein sjukehusbehandling kan føre med seg.

Hotellet er drive av Medirest Norge på oppdrag frå Haukeland universitetssjukehus.

Les meir om Haukeland hotell

Haukeland hotell

Hotellet har 178 velutstyrte rom. Samtlege rom har eige bad, telefon, kjøleskap, TV og gratis trådlaus internettilgang.

På vårt hotell skal du som gjest vere trygg og føle deg vel. Vi har tilsette med solid sjukepleiefagleg bakgrunn som er til stades i resepsjonen døgnet rundt. Alle våre rom har to nødalarmar direkte knytta til sjukepleiar i resepsjonen. 

Vi ønsker å skape eit miljø der gjestar kan trivast og føle seg heime. På hotellet sit vi tryggleik og komfort i høysetet, og vi har fokus på valfridom, sosialt fellesskap, meiningsfull fritid, forståing og omtanke og tryggleik.

Pasientar som ikkje har behov for å vere på sjukehus med 24-timars tilsyn og pleie, vil få eit godt og trygt botilbod hos oss. Pårørande kan vere med og bu saman med pasienten for å gjere sjukehusopphaldet betre og tryggare.

Dekking av hotellutgifter

Pårørande som er kalla inn av sjukehuset som eit ledd i behandlinga av pasienten, skal ikkje betale for opphaldet på hotellet. Det er behandlande lege ved Haukeland universitetssjukehus som avgjer om pårørande får dekka opphaldet.

Kvilerom

Kvilerommet ligg i 1. etasje på hotellet og kan nyttast av alle gjestane våre. Rommet er utstyrt med kvilestolar. Her finn du også bøker til utlån.

Leikerom

Leikerom for dei minste borna ligg i 1. etasje på hotellet. 

Trimrom

Hotellet har eige trimrom og solarium i underetasjen.

Haukeland Medispa

På hotellet finn du lokala til Haukeland Medispa. Sjå eigne nettsider 

Mattilbod

Hotellet har eige kjøkken og alle faste måltid blir servert frå ein buffé i spisesalen. I tillegg er kaféen og kiosken vår open døgnet rundt. 

På Haukeland hotell har vi ein triveleg spisesal for gjestane og deira besøkande. Her serverer vi eit variert utval av rettar og spesialdiettar.

Alle våre faste måltid blir servert frå buffé i spisesalen. Hotellet har eige kjøkken og menyen vår tar utgangspunkt i sunne råvarar, variasjon og kvalitet. Vi har fleire valgmogelegheiter ved kvart måltid.

Opningstider 


Frukost
Måndag-fredag kl. 07.00-09.00
Laurdag-søndag kl. 08.00-10.00

Lunsj
Måndag-fredag kl. 11.30-13.00

Middag
Måndag-fredag kl. 16.30-18.00
Laurdag-søndag kl. 14.30-16.00

Kvelds
Måndag-søndag kl. 19.30-20.30

Kafé og kiosk

Vår kafé og kiosk er døgnopen. Her kan vi by på eit variert utval av kaffi / te, mineralvatn, påsmurd mat, kaker, aviser, hygieneartiklar og vekeblad.

Møter og selskap


Møtelokale 

Haukeland hotell har fire kurslokale i ulike storleikar i Villa Ingebjørg. Her har vi mogelegheit for å arrangere kurs for inntil 50 personar.

Serviceinnstilte kursvertar vil til einkvar tid sørge for at kursdeltakarane har alt dei treng. Alle tekniske fasilitetar og utstyr er fritt tilgjengeleg.

Kontakt oss på telefon 55 20 92 00 eller haukeland.hotell@medirest.no 

Selskapslokale

I selskapslokalet vårt «Stuene» kan vi arrangere selskap for inntil 80 personar. Haukeland hotell har alle rettigheiter.

Kontakt oss på telefon 55 20 93 74
 

Kontakt

Telefon
55209200 (eksterne)
55976800 (interne)
Telefaks 55209210
E-post
Haukeland hotell
Besøksadresse
Jonas Lies vei 59(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55209200

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering

​Haukeland hotellet disponerer nokre parkeringsplassar til utleie. Desse parkeringsplassane må tingast på førehand på hotellet.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Pasientreiser

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.