HELSENORGE
Hjartepoliklinikken

Perikardtapping

Perikardtapping er tømming av væske fra perikardhulen rundt hjertet.

Innleiing

Rundt hjertet er det en hinne som blir kalt for perikard eller hjerteposen. Denne hinnen består av to lag. Et indre lag som er festet til hjertemuskelen og et ytre lag. Mellom disse lagene er det et hulrom som danner perikardhulen. Her er det normalt 10- 50 ml væske som gjør at disse to lagene glir lett mot hverandre, og hjertet kan bevege seg friksjonsfritt i brysthulen.

I noen tilfeller øker mengden væske (perikardvæske) rundt hjertet. Årsaken til at dette skjer kan være ulike typer sykdom, traume/skade mot brystet eller en komplikasjon etter operasjon i hjertet.

ullustrasjon peridardvæske

Illustrasjon: Shutterstock

Den økte mengden perikardvæske fører til økt trykk mot hjertet. Blir dette trykket for stort kan det i verste fall overgå trykket inn i hjertet slik at det ikke får beveget seg normalt. Dette kalles tamponade og er en akutt situasjon. Perikardtapping gjøres for å avlaste hjertet og hindre en utvikling av tamponade. Det kan også være aktuelt og gjøre en perikardtapping for å ta prøver av perikardvæsken selv om ikke hjertet er vesentlig påvirket av væsken som foreligger.

Før

Før perikardtappingen vil det bli gjort en ultralyd av hjertet for å sikre diagnose og se på perikardvæsken sin påvirkning på hjertet. Ultralydbildene sammen med pasientens symptomer som tung pust, lavt blodtrykk, økt hjerterytme eller smerter fra brystet er avgjørende for om pleuratapping blir utført.

Ved behov kan det bli gitt beroligende medisiner før undersøkelsen starter.
Under

Tidsperspektiv: Undersøkelsen tar ca 30 minutter.

Undersøkelsen utføres mens du ligger i en seng. Du får en venekanyle i den ene armen. Den blir brukt til å gi væske og smertestillende direkte i blodet ditt ved behov. På brystet plasseres det elektroder slik at vi kan overvåke hjerterytmen og pulsen din under hele undersøkelsen. Vi vil også passe på blodtrykket og oksygennivået i blodet ditt underveis i undersøkelsen.

Perikardtapping er en steril prosedyre. Huden i området hvor innstikkstedet for tappingen er, blir derfor desinfisert. Vanligvis er innstikket mellom ribbeina like under venstre bryst, men dette vil variere noe ut i fra hvor i hjerteposen det er mest væske.
Du vil så bli dekket med et sterilt klede slik at bare hode, hals og det desinfiserte området er bart.

Legen starter så med å gi deg en sprøyte med lokalbedøvelse. Når bedøvelsen har fått litt tid til å virke legges det inn en tynn slange i hjerteposen og væsken tappes gradvis ut.
Det blir kontrollert med ultralyd at tilstrekkelig væske er tappet før slangen trekkes ut. For å unngå at det skal blø presser legen litt mot innstikkstedet før det settes på en plasterlapp.

Etter

Etter undesøkelsen skal du observeres i minst 1- 3 timer. Dette skjer på sengepost eller på et overvåkningsrom hos oss.

Du må holde sengen og faste i 1 time etter tappingen.

Ved behov tas det prøver av væsken som tappes og disse sendes til laboratoriet for analyse.

Ver merksam

Det er vanlig å kjenne et ubehag når lokalbedøvelsen settes. 

Noen opplever at det er smertefullt under og etter tapping av perikardvæske og vi gir da smertestillende etter behov. Det er derfor viktig at du sier ifra om du opplever smerter.

Risikoen for komplikasjoner er lav ved planlagt prosedyre. De alvorligste komplikasjonene er hjerterytme forstyrrelser, blødning og skade på lunge hinnen. Det er derfor du i etterkant skal overvåkes minst 1-3 timer på sykehuset. Det kan også være aktuelt å ta røntgen av brystkassen din og overvåke hjerterytmen for å utelukke komplikasjoner.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?