HELSENORGE
Stell av augeprotese

Øyeprotese

Her får du informasjon om kva som skjer etter at eit øye er fjerna, frå den første tida etter operasjonen, og vegen fram til du får ein protese tilpassa deg. Her er også bilde og video av korleis du best kan stelle protesen din og informasjon om vidare oppfølging.