Netthinnesykdom: Injeksjonsbehandling

Augeavdelinga

Netthinnesykdom slik som aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), diabetesforandringer, kronisk regnbuehinnebetennelse (uveitt) eller blodpropp (vene-okklusjon) kan behandles ved å sprøyte inn medisin i glasslegemet.

Innleiing

Hva er glasslegemet?

Øyets bakre del er fylt med en klar gelé som kalles glasslegemet (corpus vitreum). Denne består av 99% vann, men har også geléproteiner og kollagentråder. Glasslegemet skrumper noe med alderen, og kan gi opphav til flytende uklarheter i synsbildet. 

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Hvilke medisiner bruker vi?

Den vanligste injeksjonsmedisinen vi benytter heter Avastin®, som brukes for å stoppe lekkasje fra syke blodårer i netthinnen. Lucentis® og Eylea® er to andremedisiner som kan brukes ved samme tilstander. Vi benytter også noen ganger kortisonblandinger (e.g. Kenacort ®) eller implantater (e.g. Ozurdex®) for å redusere lekkasje og dempe betennelse.

Hva betyr ‘off-label’ bruk?
Noen medisiner brukes til et område som de opprinnelig ikke var tiltenkt eller er godkjent for. Medisinene er likevel trygge og nøye utprøvd. Dette gjelder bl.a. Avastin®.

2. Under

Hvor ofte må jeg gjenta behandlingen?

Effekten av de fleste injeksjonsbehandlingene varer ca. 4-6 uker til å begynne med. Senere vil vi ofte prøve å forlenge intervallet. Kortisoninjeksjoner og implantater varer noe lengre (3-6 måneder). Ved kontrolltimen vil legen tilpasse intervallet i forhold til sykdomsbildet hos den enkelte pasient.

Hvordan utføres injeksjonsbehandlingen?

Først får du dråper for å bedøve øyet og utvide pupillen. Deretter tar vi deg inn på et operasjonsrom og området rundt øyet rengjøres med jod (si ifra om eventuell allergi). Videre dekkes ansiktet med sterilt tøy, øyevippene løftes vekk med en plastduk, og øyet holdes åpent med en øyelokkssperre. Legen setter så medisinen ved hjelp av en liten sprøyte.


3. Etter

Hva skal jeg gjøre etter behandlingen?

Hold øyet lukket en time for å forebygge uttørking av hornhinnen. Det er vanlig med litt ruskfølelse første døgn etter behandlingen, og man kan få en rød flekk (blodutredning) der stikket ble satt. Det hender også man får luftbobler injisert med medisinenen, som fører til forbigående grå bevegelige flekker nedad i synsbildet.
En av 1000 pasienter kan også utvikle en infeksjon i øyet (endoftalmitt). Dette merkes
ved at øyet blir rødt, vondt, synet blir tåkete og det kan være puss. Merker man dette er det viktig å ringe avdelingen straks for å få satt antibiotikabehandling.

Bildet til venstre viser brodutredning. Bildet til høyre viser sår på hornhinnen. 


Bildet til venstre viser luftbobler. Bildet til høyre viser infeksjon og en potensiell farlig komplikasjon. 

Kontakt

Augeavdelinga
Telefon
55974100
måndag - fredag Kl. 08.00-15.30
Augebygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72, vis-a-vis Kvinneklinikken(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.