HELSENORGE

Narkose ved tannbehandling og kjevekirurgi

Narkose er ei bedøving (anestesi) som verker i heile kroppen. Du blir smertefri, søv og kroppen blir heilt slapp. Vi bruker narkose dersom det av ulike årsaker ikkje er mogleg å gjennomføre operasjonen/ behandlinga med lokalbedøving.