Fysioterapiavdelinga

Multippel sklerose (MS) - fysioterapi

MS er en betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen hvor nervesignalene i kroppen forstyrres eller blokkeres. Dette kan føre til et bredt spekter av ulike symptomer og funksjonsbegrensninger. Fysioterapi kan virke forebyggende for funksjonssvikt, bidra til opprettholdelse av funksjon og aktivitetsnivå eller være rehabiliterende etter et funksjonsfall.

Innleiing

De mest vanlige symptomene er følesansforstyrrelser, balanseforstyrrelser, synsforstyrrelser, tretthet, kraftsvikt, koordinasjonsvansker, muskelspenninger, blære/tarm-vansker samt kognitive utfordringer. 

Denne teksten omhandler fysioterapi ved Multippel Sklerose (MS) for polikliniske pasienter. 


Før

For at fysioterapeuten skal få vurdert din funksjon og bevegelseskvalitet er det viktig at du har på deg klær som er lette å bevege seg i. Ta med gode sko, shorts og t-skjorte/singlet. Det kan være behov for noe avkledning sånn at fysioterapeuten kan se hvordan muskulaturen din fungerer. Ta med ortoser/skinner eller ganghjelpemidler dersom du bruker dette.

Tenk gjennom dine forventninger til fysioterapeutens vurdering, og hvilken målsetting du har for tiltak og behandling.

Dersom det er behov for taxi til konsultasjonen, må du kontakte Fysioterapi-administrasjonen.  
Det mest vanlige er at konsultasjonen varer opp mot 1 time.

Under

Fysioterapeuten vil gjennom samtale kartlegge sykehistorie, det aktuelle funksjonstapet og utfordringer i hverdagen eller i forbindelse med trening og fysisk aktivitet. Deretter vil det gjennomføres ulike tester for bevegelse, funksjon og aktivitet. Det kan være aktuelt å benytte spesifikke tester og skjemaer for å kartlegge målbare funn fra undersøkelsen. Det kan være behov for samarbeid med andre faggrupper, f. eks. ergoterapeut.
 

Funksjonsvurdering hos fysioterapeut:

 • Vurdering av grad av selvstendighet i forflytning og gange
 • Kartlegging av bevegelse; kroppsholdning, kvalitet i bevegelse og funksjon, funksjon i mage/rygg, balanse, stabilitet, aktive og passive leddutslag, muskelstyrke, muskelspenning, vevskvalitet, smerte, følesans, avspenningsevne, muskulær tøybarhet og andre aktuelle kroppsfunksjoner.
 • Utprøving av aktuelle tiltak og behandlingsmetoder
 • Vurdering av behov for ortopediske hjelpemidler (f. eks. ankel-skinner/ortoser). Dersom hjelpemidlet er til hjelp i funksjon eller aktivitet kan fysioterapeut organisere søknad om dette til NAV.
 

Mål

 • Optimal evne til å fungere i ditt miljø, f.eks. i jobb, rundt i hjemmet, i fritidsaktiviteter og i sosiale sammenhenger
 • Mest mulig selvstendighet i funksjon, forflytning og daglige aktiviteter
 • Redusert fallrisiko
 • Optimal kvalitet i bevegelse og funksjon
 

Eventuelle tiltak

 • Råd og veiledning tilpasset din situasjon
 • Instruksjon i individuelt tilpassede øvelser, tøyninger og avspenning
 • Korrigering av kroppsholdning og bevegelsesmønster
 • Stimulere til bedring av balanse og kontroll i mage/rygg
 • Funksjonsrettet trening basert på krav i hverdagen
 • Anbefalinger for fysisk aktivitet og trening
 • Råd om energiøkonomisering i aktivitet, sosiale arenaer og jobb
 • Smertedempende tiltak og bløtvevsbehandling

Etter

En henvisning til poliklinisk fysioterapi gir en ramme for oppfølging fra en til seks ganger avhengig av ditt behov. Dersom det på et senere tidspunkt oppstår funksjonstap eller ny problemstilling kan du bli henvist til ny poliklinisk vurdering.

Det kan være aktuelt å henvise deg ut til videre oppfølging hos ekstern fysioterapeut. Dette kan være fysioterapeut i kommunen, fysioterapeut med driftstilskudd som fortrinnsvis har nevrologisk kompetanse og eller til gruppetrening for pasienter med MS. Ved behov for rehabilitering kan fysioterapeut være behjelpelig med å formidle dette til ansvarlig lege slik at søknadsprosessen kan igangsettes. Ved behov for og ønske om utarbeidelse av spesifikke og tilpassede øvelser kan fysioterapeuten gjøre dette. Det kan være øvelser for egentrening i hjemmet eller råd og tips som kan tas med til ekstern fysioterapeut. 

Fysioterapeuten skriver en rapport som du kan få tilsendt med beskrivelse av funksjon og anbefalinger for videre tiltak. Kopi av rapporten kan også sendes til fastlege eller ekstern fysioterapeut hvis ønskelig.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

Sør for Haukeland (line 5 og 6)​, nord for Haukeland (line 12 og 16E), Ibsensgate (arbeidsruter) og Haukelandsveien (line 5,6 og 16E).

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøksreglar på sjukehuset

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Fann du det du leita etter?