HELSENORGE

Mikroti, rekonstruksjon av ytre øyre

Mikroti er ei medfødd øyremisdanning der ein blir fødd med manglande eller delvis manglande ytre øyre og øyregang. Graden av mikroti kan variere frå lett underutvikla til totalt manglande øyre. Som oftast er dette berre på ei side, men det kan også skje på begge sider.