HELSENORGE
Plastikkirurgi

Mikroti, rekonstruksjon av ytre øyre

Mikroti er ei medfødd øyremisdanning der ein blir fødd med manglande eller delvis manglande ytre øyre og øyregang. Graden av mikroti kan variere frå lett underutvikla til totalt manglande øyre. Som oftast er dette berre på ei side, men det kan også skje på begge sider.

Innleiing

Danninga av øyret startar i veke 3-5 og er ferdig utvikla i veke 18 i fosterperioden. I dei fleste tilfella finn ein inga klar årsak, men vi ser at i ein del tilfelle er tilstanden assosiert med medfødde syndrom eller andre tilstandar som Treacher Collins syndrom, Hemifacial mikrosomi etc.

I Noreg blir det fødd 8-10 barn med mikroti kvart år. Om nokon i familien har ei øyremisdanning er risikoen høgare for at ein får eit barn med same eller liknande liding.

Behandlinga av mikroti krev spesialistkompetanse og er derfor sentralisert til to stader; Haukeland universitetssjukehus i Bergen og Rikshospitalet - Oslo universitetssykehus.

Tilvising og vurdering

Pasientar kan tilvisast frå fastlege eller sjukehus.

Barn ser vi gjerne første gong i eitt til to-års alderen. Vi følger pasienten med kontrollar fram til operasjonstidspunktet.

Vaksne kan tilvisast uavhengig av alder.

Før

Forundersøkingane til kirurgi krev ikkje spesialutstyr. Undersøkinga blir utført av ein plastikkirurg frå mikroti-teamet. Utgreiinga inneber sjukehistorie og klinisk undersøking.

Du vil få grundig informasjon om den kirurgiske behandlinga, kor lang tid du må vente på operasjon og moglege komplikasjonar.

Førebuingar til operasjon

Faste

Før operasjonen må du faste. Det inneber at du ikkje kan ete, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må vere tom for at ikkje mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følgjer instruksjonane om korleis du skal kome godt førebudd til sjukehuset. Dersom du ikkje følger reglar om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsetje operasjonen.

Barn (opptil 18 år): Med mindre anna er avtalt gjeld følgande: Barnet kan drikke klare væsker (vatn, saft, juice utan fruktkjøt) inntil 1 time før operasjon. Barnet kan få morsmjølk/-erstatning inntil 4 timar før operasjon. For mjølk og fast føde gjeld same reglar som for vaksne (6 timar)

Vaksne: Du skal ikkje ete fast føde eller drikke mjølk i 6 timar før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te, kaffi utan mjølk/fløyte) inntil 2 timar før planlagt operasjon. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timar før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisinar med eit glas vatn (maks 150 ml).

Ved spesielle inngrep kan det vere andre rutinar som gjeld. Dette blir du orientert om på sjukehuset før operasjonen.

Dette gjeld før alle operasjonane.

Medisinar

Ta med alle dei faste medisinane dine på operasjonsdagen. Du får beskjed av legen om kva medisinar du kan ta og kva du ikkje kan ta. Bruker du Marevan eller anna blodfortynnande medisin må du kontakte fastlegen to veker før operasjonen for å avtale eventuell nedtrapping.

Hygiene

For å redusere infeksjonsfare er det viktig at du dusjar same morgon som du møter til operasjon. Unngå å bruke body lotion, feit ansiktskrem eller sminke, og ikkje ha på deg naglelakk. Du bør ikkje ha på deg smykke / piercing eller klokke, og ikkje bruk kontaktlinser denne dagen - bruk heller briller.

Sjukdom

Om du er forkjøla eller har blitt sjuk av andre grunnar når operasjonen nærmar seg, må du gi beskjed.

Under

Behandling av mikroti er kirurgi.

Den vanlegaste forma for rekonstruksjon er å lage eit nytt øyre ved hjelp av eigen ribbeinsbrusk. For å gjennomføre ein slik operasjon må pasienten ha tilstrekkeleg med brusk, noko dei fleste har ved 7- års alder.

Vaksne personar med mikroti eller dårlege resultat etter tidlegare kirurgi, får også tilbod om operasjon dersom forholda ligg til rette for det.

Øyrerekonstruksjonen gjerast i 3 operasjonar med 3 månaders mellomrom.

Rekonstruksjon av øyre

Seanse 1

Ved første operasjon haustar ein ribbeinsbrusk. Ei fri ribbe til øyrekanten og to samanvaksne ribber til sjølve øyreplata. Deretter blir bruskbitane skulpturert til eit tredimensjonalt rammeverk som blir lagt inn under huda. Du blir innlagt på sjukehuset når denne operasjonen skal skje, og du må rekne med å vere på sjukehuset 4-5 dagar.

Seanse 2

Ved neste operasjon blir øyret løfta ut frå hovudet og ein legg eit hudtransplantat på baksida. Operasjonen er dagkirurgisk og du kan reise heim same dag. Kjem du langvegsfrå får du som regel eitt døgns opphald.

Seanse 3

Ved siste seanse blir ein bruskbit ført inn under øyret for å betre projeksjonen, i tillegg til at ein gjer små estetiske optimaliseringar. Også denne operasjonen blir gjort som dagkirurgi.

Etter

Etter seanse 1

Etter operasjonen blir du på sjukehuset i 4-5 dagar. Du har dren frå øyreregionen som fjernar blod og væske. Drenet blir fjerna på utreisedagen. Du kan vere i bevegelse allereie første dag etter operasjonen. 

Smertelindring skjer via eit tynt dren som blir lagt der brusken er hausta, kombinert med smertestillande medikament.

Kontroll hos operatør ei veke etter utskriving, eventuelt ved lokal øyre-nase-hals-avdeling om du kjem langvegsfrå.

Etter seanse 2

Du kan reise heim etter operasjonen eller dagen etter. Kontroll hos operatør for fjerning av bandasje etter ei veke.

Etter seanse 3

Du kan reise heim etter operasjonen eller dagen etter. Kontroll hos operatør eller lokal øyre-nase-hals-avdeling etter ei veke.

Etter alle operasjonane må du unngå sportslege aktivitetar i fire veker.

Ver merksam

Utover normale anestesiologiske risikomoment, er kirurgi forbundet med ein viss blødings- og infeksjonsrisiko.

Ved teikn på infeksjon eller bløding skal du kontakte sjukehuset.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

Ulriksdal (for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene), sør for Haukeland (line 5, 6, 12 og 16E)​, Ibsensgate (arbeidsruter), Haukelandsveien (line 5,6 og 16E).

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor blant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøksreglar på sjukehuset

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?