Makulahòl i auget

Augeavdelinga

Auget er forma som ei kule. Netthinna (”synshinna”) kler innsida av kula som eit tapet. ”Makula” er namnet på skarpsynsdelen av netthinna. I dette området kan det oppstå eit hòl. Hòlet er lite, men det ligg heilt i midten, slik at synet rett fram blir borte og bildet forvridd. Dette gir problem med å lese og å gjenkjenne ansikt, og ofte kjennest det forstyrrande på det andre auget. Tilstanden rammar ikkje sidesynet, så ein blir ikkje blind. 

Innleiing

Kva kjem det av?

Årsaka er ikkje overanstrenging eller gal bruk av auga. Hòlet kjem av aldersforandringar i netthinna. Nokre gonger kan ein få makulahòl på begge auga.

Kva kan gjerast?

Tilstanden blir ikkje betre av seg sjølv. I dei fleste tilfelle kan ein lukke hòlet med en operasjon. Synet vil da vanlegvis bli betre, om enn ikkje like godt som før hòlet oppstod. Dersom hòlet først har lukka seg, er det svært sjeldan at det opnar seg igjen.

Er det komplikasjonar knytt til inngrepet?

Alle operasjonar har ein viss risiko ved seg, men risikoen for alvorlege komplikasjonar er liten ved denne typen operasjonar. Det kan bli bløding eller infeksjon, eller netthinna kan ta skade slik at det oppstår netthinneløysing. I så fall må ein operere på ny.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Ved første konsultasjon blir du nøye undersøkt av augelege, det blir gjort nokre målingar og tatt nokre bilde. Dersom du ønsker operasjon og vi anbefaler dette, blir du så satt på venteliste til operasjon hos oss. Ventetida varierer frå nokre veker til nokre månader, du vil få beskjed om dato i posten. I to dagar før operasjonen skal du drype auget som skal opererast. Du får med resept på desse dropane ved undersøkinga hos augelegen her. Dei same dropane skal du bruke også etter operasjonen.

Ofte blir operasjonen utført som dagkirurgi, det vil seie at du reiser heim same dag etter operasjonen. Alternativt kan du bli innlagd i Augeavdelinga frå dagen før til eit par dagar etter operasjonen. Operasjonsdagen blir du tatt imot av ein sjukepleiar som klargjer deg til operasjonen. Du kan ikkje køyre bil same dag som du er operert.

2. Under

Operasjonen går som oftast føre seg i lokalbedøving. Du får beroligande tablett på førehand, men vil vere vaken. Operasjonen tar 1-1 ½ time. Først blir glasslekamen (geleen på innsida av auget) fjerna, og deretter ei tynn hinne som ligg over hòlet. Ei gassboble blir til slutt sett på innsida av auget. Dersom du ikkje er operert for grå stær tidlegare, gjer vi vanlegvis den operasjonen i same inngrepet. Da blir augelinsa fjerna og erstatta av ei kunstig linse.

3. Etter

Gassbobla skal ligge mot netthinna slik at hòlet gror. Dei tre første døgna etter operasjonen skal du derfor ikkje sjå oppover eller ligge på rygg. Om dagen kan du vere oppe som vanleg, og om natta kan du ligge på magen eller heilt over til ei av sidene.
 
For å beskytte auget blir det etter operasjonen lagt på eit gjennomsiktig skjold av plast foran auget. Du skal fortsette å drype auget allereie same dag, men elles behalde plastskjoldet på. Auget blir kontrollert dagen etter.
 
Etter dei første tre dagane treng du ikkje lenger halde den spesielle posisjonen. Gassbobla forsvinn i løpet av to-tre veker. Etter kvart som gassbobla forsvinn vil synet klarne ovanfrå og ned. Gassbobla vil du merke som ein svakt skjelvande kant liggande i synsfeltet. Så lenge du har gass i auget kan du ikkje reise med fly. Du kan heller ikkje vere sjåfør i bil i dei vekene. Du skal unngå å anstrenge deg hardt fysisk, men elles kan du leve som normalt. Auget skal du drype i fire-fem veker etter operasjonen, og etter det må det vanlegvis bli tilpassa nytt brilleglas for auget. Det vil ta fleire månader før synet blir ordentleg klart.

Kontakt

Augeavdelinga
Telefon
55974100
måndag - fredag Kl. 08.00-15.30
Augebygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72, vis-a-vis Kvinneklinikken(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.