HELSENORGE

Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret

Dette er ei funksjonsmåling av spiserøyret. Trykkmålinga gir informasjon om korleis muskulaturen oppfører seg, og korleis væske/fast føde passerer spiserøyret. Vi undersøker grad av refluks til spiserøyret i 24 timar. Då væske lek opp i spiserøyret berre i korte periodar, er det nødvendig at du går med utstyret eit heilt døgn.