HELSENORGE

Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret

Dette er ei funksjonsmåling av spiserøyret.