Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)

Klinisk nevrofysiologi KNF

LTM er ei EEG registrering som varer over lengre tid. LTM blir brukt for å fanga opp kliniske anfall.

Innleiing

Hjernen sin elektriske aktivitet blir registrert ved hjelp av elektrodar som blir plassert på hovudet si overflate, samtidig som det blir gjort video- og lydopptak. Slik kan ein finna ut kva type anfall det dreier seg om.

LTM kan bidra til å klassifisera epilepsi og epileptiske anfall. I tillegg kan undersøkinga seia noko om anfallshyppigheit og døgnvariasjon. LTM kan også bidra til å avklara om anfalla har ikkje-epileptisk årsak (f.eks. psykogene eller kardiogene anfall).

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

 • Et og ta dei vanlige medisinane du pleier også den dagen du skal på undersøking, dersom ikkje andre beskjeder er gitt.
 • Under sjukehusinnlegging kan det bli aktuelt å redusera eller ta vekk antiepileptika. Dette skal i så fall avtalast med lege under opphaldet.
 • For at prøven skal bli teknisk god bør håret vera nyvaska og tørt (ikkje bruk andre hårprodukt enn nøytral shampo).
 • Ha med eigen kam, børste, evt. hårpleiemidlar.
 • Det kan vera lurt å ta med noko å gjera på under registreringa (bok, handarbeid, nettbrett, for barn; leiker, smokk, spill, film etc).
 • Barn/personer som treng ekstra førebuing (f.eks ved autisme, eller psykisk utviklingshemming) kan ein avtala å koma til avdelinga før undersøkinga for å sjå rommet der undersøkinga skal føre gå, sjå / kjenna på utstyr, evt. låna med seg heim noko av utstyr for å øva på undersøkinga. Ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt.

2. Under

 • Små elektrodar blir plassert på hovudet si overflate for å registrera den elektriske aktiviteten i hjernen. Elektrodane blir festa med plaster og nettinghette.
 • To elektrodar blir festa på brystet. Desse registrerer hjerterytmen.
 • Video og lydopptak blir gjort samtidig.
 • EEG og video bør registrerast mest mogleg kontinuerleg under opphaldet. Ein bør difor halde seg mest mogleg på rommet så lenge testen varer.
 • Det er viktig å ikkje tyggja tyggegummi, suga på drops etc., då dette vil føra til mykje forstyrring under undersøkinga.
 • Kor lenge registreringa skal vara vert bestemt undervegs, avhengig av funn. Fleire døger med registrering kan bli nødvendig.
 • Pasienten kan etter avtale ha besøk under undersøkinga.

3. Etter

Kontakt

Klinisk nevrofysiologi KNF
Oppmøte
Du finn oss i Gamle hovudbygg sentralt på Haukeland.
Telefon
55975120
Telefaks 55975164
måndag - fredag 08.00-15.00
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.