HELSENORGE
Oppretting av skjevstilling i kneet

Kneosteotomi

Ved artrose (slitasje) i kneleddet kan det i noen tilfeller være aktuelt med kneosteotomi for å avlaste den slitte leddflaten.