HELSENORGE
Hjarteavdelinga

Kateterbasert lukking av medfødte misdannelser i hjerteskillevegger

Atrieseptumdefekt (ASD) forekommer hos 0,1-0,2 prosent av alle nyfødte. En del av det oksygenrike blodet fra lungene til venstre forkammer vil lekke gjennom hullet til høyre forkammer i hjertet. Dette øker belastningen på høyre kammer og blodstrømmen gjennom lungene. Symptomer og behandling vil avhenge av størrelsen på hullet, men de fleste med små hull vil ikke ha symptomer.

Innledning

Hullet kan være lokalisert:

 • Der det ovale vindu (fossa ovale) er i fosterlivet. Et lite hull her kalles PFO og et større hull kalles ASD av secundum type.  Normalt skal en PFO lukke seg de første leveårene, men hos noen blir den værende åpen. Vanligvis gir PFO ingen symptom, men i sjeldne tilfeller kan små blodpropper gå gjennom åpningen og til hodet og forårsake hjerneslag i voksen alder. Skjer det kan det være grunnlag for å lukke også en PFO.

 • Rett over klaffene mellom forkamrene og hjertekamrene. Denne defekten kalles en ASD av primum type og regnes som en del av en mer kompleks hjertefeil; atrioventrikulærseptum defekt (AVSD).

 • Der øvre eller nedre hulvene munner i høyre forkammer. Slik hull kalles sinus venosus defekter.  

Symptomer ved større hull kan være tretthet, dårlig fysisk form, tung pust, hjertebank og/ eller hyppige luftveisinfeksjoner. Store ASD kan føre til hjertesvikt med nedsatt evne til å pumpe blod ut til kroppen.

Illustrasjon av hjertet PFO 

Illustrasjon av PFO         

Illustrasjon av hjertet ADS           

Illustrasjon av ADS

Tidligere ble alle slike defekter lukket ved åpen hjerteoperasjon der en trenger full narkose og en benytter hjerte-lungemaskin (se egen omtale av kirurgisk lukking). Ved ASD av primum type, sinus venosus defekter og svært store hull er fortsatt kirurgi eneste tilbud. Mindre ASDer og PFOer lukkes i dag med kateterbasert teknikk.

Om behandlingen:

Vanlige tegn er systolisk bilyd langs venstre kant av brystbenet som skyldes økt blodstrøm gjennom lungeklaffen, og spalting av 2. hjertetone fordi den økte volumbelastningen i høyre hjertekammer gir langsommere tømning av kammeret og senere lukking av lungeklaffen.

I EKG vil en kunne se et inkomplett grenblokkmønster eller RSR-mønster. Ultralyd (ekkokardiografi) vil være diagnostisk og kan avdekke både åpningen eller hullet i skilleveggen og graden av ekstrabelastning på høyre side. Ofte kan en også beregne trykket i høyre hjertekammer (kalkulert ut fra Dopplerhastighet i lekkasjen i tricuspidalklaffen). Ved høyt trykk i høyre hjertekammer anbefaler en ikke å lukke hullet. Ved tvil om en bør lukke hullet kan hjertekateterisering være nødvendig for å avklare graden av lekkasjen gjennom hullet og trykket i høyre hjertekammer og lungepulsåren (pulmonal hypertensjon).

I mange tilfelle er det nødvendig å gjøre ultralyd fra spiserøret for å få en god billedfremstilling av hullet. Pasienten må da ha ultralydproben ned i spiserøret. Dette oppleves av mange som en ubehagelig undersøkelse, men det er vanligvis ikke nødvendig med narkose for denne undersøkelsen.

Utredning

Når det settes inn et fremmedlegeme i hjertet, er det alltid en liten risiko infeksjon. For å redusere faren for dette, bør du ha vært til kontroll hos tannlegen før inngrepet. Dette for å utelukke infeksjoner og andre tannhelseproblem som er den vanligste kilden til infeksjoner som kan slå seg ned i hjertet.

Hvis du har feber eller symptomer på en infeksjon, bør man utsette behandlingen til infeksjonen er over.

Hvis du bruker blodfortynnende medisiner av typene Albyl-E, Persantin eller Plavix skal du fortsette som vanlig også behandlingsdagen.

Hvis du bruker Marevan må du kontakte avdelingen der du skal legges eller din fastlege for å avtale bruk av Marevan de siste dagene før innleggelsen.

Før selve hjertekateteriseringen skal alle ha vært til en undersøkelse hos lege med vanlig klinisk undersøkelse og blodprøver, og få informasjon av lege og sykepleier om prosedyren og risiko for komplikasjoner.

Behandling

Varighet behandling: Hele prosedyren tar 1-2 timer.

Under selve lukkingen går legen med katetre via en samleåre (vene) i lysken opp til hjertet der en lukker hullet med en såkalt «paraply».

Dagens «paraplyer» er laget av Nitinol oftest kombinert med Goretex eller Polyester.  De består av to flater som er koblet sammen og lukker seg inntil på begge sider av åpningen/ hullet. I løpet av ca. 6 måneder vil disse bli dekket av hjertets egen slimhinne.

Illustrasjon av en paraply 

Illustrasjon av en paraply. Gore Septal Occluder (med tillatelse fra W.L Gore & Associates).

Bilde av en paraply
 Slik ser en paraply ut.

Inngrepet gjøres enten i full narkose som er vanligst ved ASD-ene eller med lokalbedøvelse. Narkose gis hvis du trenger å ha en ultralydprobe i spiserøret under inngrepet. Det kan være nødvendig for å få god oversikt over hullet og se at «paraplyen» plasseres riktig. Størrelsen av hullet må noen ganger måles ved at en fyller en ballong på tuppen av kateteret med saltvann slik at den fyller hele hullet. En måler så størrelsen på ballongen. Både ballongen og paraplyen føres opp til hjertet via nedre hulevene fra vanligvis høyre lyske. Kateter via venen i lysken til hjertet

Mindre ASDer og PFOer kan lukkes uten at du får full narkose. Ultralyd av hjertet gjøres da med hjelp av et kateter som har et ultralydhode på tuppen. Dette føres inn via nedre hulvene fra den andre lysken.
Under inngrepet blir det gitt ekstra blodfortynnende medisin og antibiotika for å forebygge infeksjon.

 

Ved Haukeland universitetssykehus kommer pasienten til legeundersøkelse dagen før hjertekateriseringen. De fleste vil kunne overnatte hjemme eller på hotell. Etter hjertekateriseringen må du overnatte på sykehuset. Før utskrivelsen dagen etter vil det bli tatt røntgen av brystkassen og ekkoundersøkelse av hjertet.

Oppfølging

Etter at prosedyren er ferdig blir det lagt en kompresjonsrull over innstikkstedet i lysken for å unngå bløding. Den skal ligge på til neste morgen. De første timene vil du bli liggende til observasjon på en intensivenhet før du flyttes til en sengepost.

Du må ligge i ro i minimum 5 timer. Senere kan en gå på WC, men ellers holde sengen.

Før utreise blir det tatt ultralyd av hjertet og røntgen av brystkassen.

Etter inngrepet er noen stive i skuldre og rygg. Hvis de har hatt ultralydprobe i spiserøret eller vært intubert, vil mange være såre i halsen og noen føler trykk eller ømhet i lysken.

Mulige komplikasjoner:

Det er viktig å vite at det kan oppstå komplikasjoner ved inngrepet.

Milde komplikasjoner:

 • Problemer med å late vannet p.g.a. trykkbandasje og sengeleie
 • Vanligst er mindre blødinger/ blodansamlinger i lysken
 • Uregelmessig hjerterytme de første ukene etter inngrepet
 • En meget sjelden gang kan det oppstå infeksjon på innstikkstedet

Alvorlige komplikasjoner:

Hos noen svært få, kan det oppstå mer alvorlige komplikasjoner som; blodpropp, hjerneslag, reaksjoner på narkose, eller at paraplyen ikke fester seg i skilleveggen. I sjeldne tilfelle kan en uventet hendelse føre til akutt hjerteoperasjon.

Skulle det oppstå ny bløding etter utskrivelse fra sykehuset, skal sykehus kontaktes.

Restitusjon

For å unngå bløding i lysken, skal en være forsiktig med tunge løft, støvsuging, å springe, sykle eller liknende de første 10 dagene. Elles kan en være i vanlig aktivitet.

Det er vanligvis ikke nødvendig med sykemelding utover sykehusoppholdet dersom en har et fysisk lett arbeid.

Fordi det tar ca. seks måneder 6 til «paraplyen» er dekket av hjertevev anbefales det at en tar antibiotika ved inngrep som kan føre bakterier inn i blodbanen (for eksempel omfattende tannbehandling og operasjoner). Dette for å unngå betennelse på «paraplyen».

Blodfortynnende medisiner skal brukes i minst seks måneder.

Kontroll skjer ved sykehus etter nærmere avtale, vanligvis etter 3 måneder og 6-12 måneder. Det skal da tas ultralyd av hjertet, EKG og blodtrykk. Etter det er det ikke vanlig med videre oppfølgning.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøksreglar på sjukehuset

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Visittid

Besøk på sjukehuset etter avtale
Vi har begrensingar på besøk grunna koronavirus-pandemien. Besøksreglane vil kunne variere noko frå avdeling til avdeling, og derfor må du avtale besøk med den aktuelle avdelinga på førehand.


Blomar
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blome etter at ein har komme heim.
Fann du det du leita etter?