HELSENORGE
Informasjon til barn- unge og foreldre

Hull på trommehinnen- operasjon

Hull på trommehinnen som ikke gror, lukkes ved en operasjon. Tetting av hullet kalles myringoplastikk. Det gjøres for å få tett trommehinne som da tåler vann og bading bedre. Det vil eventuelt hindre at det renner fra øret og i noen tilfeller gjøres operasjonen i et forsøk på å bedre hørselen.