HELSENORGE
Koronar angiografi

Hjertekateterisering

Hjartet er ein muskel som sørger for at alle organ i kroppen får oksygenrikt blod. Hjartet får tilført oksygen gjennom kransarteriane (koronararteriane) som ligg utanpå hjartet. Angina Pectoris kjem som regel av forsnevringar eller tilstopping av kransarteriane. For å undersøke forholda i hjartet, utfører vi  koronar angiografi.