HELSENORGE

Hjerneslag - fysioterapi

Hjerneslag oppstår brått og er forårsaka av ein blodpropp eller ein blødning i hjernen. Dette fører til at delar av hjernen får for lite eller ingen tilførsel av oksygen, noko som gjer at hjerneceller døyr. Dei vanlegaste utfalla etter hjerneslag er lammelsar i bol, andlet, arm eller bein, samt endra kjenslesans, kognitive vanskar og/eller talevanskar.