HELSENORGE
Operasjon ved leppe -kjeve-gansepalte

Ganelukking

Barn med leppe-kjeve-ganespalte eller isolert ganespalte får gjennomført operasjonen ganelukking ved 12 måneders alder.