HELSENORGE
Fysioterapiavdelinga

Fysioterapi ved spacer i kne eller hofte, voksne

Pasienter med infeksjon i leddprotese må som oftest skylle leddet og evt. bytte deler av leddprotesen. Om man ikke kommer i mål med denne behandlingen, må hele protesen fjernes og man får satt inn en midlertidig antibiotikaholdig erstatning som kalles spacer.Innledning

Hva er en spacer?

En spacer ligner en leddprotese, men er laget av sement eller plast iblandet antibiotika. Målet er å bli kvitt infeksjonen i leddet. Spaceren holder leddet i god stilling og vedlikeholder lengde på muskulatur og leddbånd, den tillater bevegelse som fremmer tilheling i bløtvev. Den hjelper å beholde beintetthet og funksjon.

Spacere kommer prefabrikkerte med tilsatt antibiotika eller de formes under operasjonen, med mulighet for å legge til eller blande egen kombinasjon av antibiotika.

Man får i tillegg antibiotika tilført som medisin i blodårene flere ganger daglig.
Før

Det kreves ikke forberedelser før du legges inn, men det kan være behov for ekstra smertestillende medisin før fysioterapi når du følges opp under innleggelse.Under

Vi bruker spacere som støpes under operasjonen og antibiotika i pulverform støpes inn i spaceren. En spacer tåler mindre belastning enn en vanlig leddprotese og du vil derfor måtte bruke ganghjelpemidler.

Bevegelsen i leddet er ofte hakkete og ujevn med hørbar knaking. Dette skyldes at spaceren ikke er sementert fast og at overflaten er grovere enn en vanlig leddprotese. Dette er ikke til hinder for å jobbe med bevegelse, og bevegelsen kan være relativt smertefri på tross av ujevn bevegelse og mye lyd.

Mål for fysioterapi

 • Vedlikeholde og fremme bevegelighet, muskellengde og muskelstyrke.
 • Mestre forflytningsteknikker inn/ut av seng og stol, og gangfunksjon med ganghjelpemidler.
 • Tilstrebe å bli mest mulig selvhjulpen i daglige aktiviteter.
 • Smertelindring gjennom bevegelse av ledd og gode hvilestillinger.
 • God bevegelighet gjør at det blir enklere å sette inn ny protese og gir bedre utgangspunkt for opptrening og god funksjon på sikt.

Vanlige prinsipper om fremgang og dosering av øvelser kan ikke følges i samme grad som etter en vanlig proteseoperasjon på grunn av infeksjonen og at spaceren tåler mindre belastning.

Dersom leddet blir hovent, rødt eller vondt, eller det øker på med siving fra såret må du ta det litt roligere, men fremdeles gjøre noen øvelser med fysioterapeut. Øvelser du gjør selv og gangtrening bør da begrenses. Det er ingen begrensinger for bevegelse av øvrige ledd.

I tillegg til øvelser, trening på generell funksjon og gange med ganghjelpemidler, motiverer fysioterapeuten til aktivitet i det daglige, da lang sykehusinnleggelse kan føre til passivitet. Du kan også få også tilpasset treningsprogram med øvelser du kan gjøre på egen hånd.

Leddet skal ikke tøyes med ekstern kraft. Kneledd kan strekkes ut aktivt innen begrensningene som er gitt, og benet kan hvile med pute under leggen når du sitter i stol.

I sengen bør hofte- og kneledd ligge mest mulig strukket ut. For variasjon kan du ligge korte perioder med bøy i hofte- og kneledd. Puter gir god støtte.

Behandlingstiltak

 • Smertestillende før behandling.
 • Øvelser for å fremme sirkulasjon.
 • Passiv og ledet aktiv bevegelse av skadet ledd. I sjeldne tilfeller bruk av en skinne som beveger leddet for deg, kalt Kinetec.
 • Knipeøvelser for muskulatur i nærheten av det infiserte leddet.
 • I begynnelsen beveger du benet mens du ligger på sengen, etter hvert kan du  bevege mot tyngdekraften når du sitter på sengekant eller i en stol. 
 • Trene på å stå med avlasting av  benet etter gjeldende restriksjoner.
 • Gangtrening med hjelpemiddel, ofte prekestol i starten, da dette gir god avlasting.
 • Vedlikehold av muskelstyrke for resten av kroppen med strikk, vektmansjetter eller manualer.
 • Øvelser i slynge.
 • Trappetrening.

Puter bør plasseres mellom knær ved når du skal snu deg i sengen. Når du reiser og setter deg skal sengen heves og operert ben settes fremfor det andre og du må sitte i en høy stol. Dette for å passe på at det ikke blir for stor bøy i leddet. Ved toalettbesøk brukes en forhøyer.

Restriksjoner

Pågående infeksjon kan føre til at bløtvev blir svekket og at beinvevet blir svakere, leddbånd og sener kan bli skjørere, derfor skal man ikke presse på leddet og presse frem bevegelse. Begrensninger på bevegelse og vektbæring settes på grunn av fare for at spaceren kan gå ut av ledd og at det kan komme brudd i den.

Legen bestemmer hvilke forsiktighetsregler som gjelder hver enkelt person ut fra hvor skadet vevet rundt det infiserte leddet er.

Generelle forsiktighetsregler

Hofte

 • Kan belaste beinets vekt eller opp mot 50 prosent av kroppsvekt.
 • Noen må avlaste helt, det vil si ikke tråkke ned med operert ben.
 • Som oftest skal man ikke bøye mer enn til 80-90 grader og unngå å vri på hoften.

Kne

 • Kan belaste 20-30 kg på strakt kne. Begrensninger på vektbæring settes på grunn av fare for brudd i spacer og for å skåne beinvev med dårlig kvalitet.
 • Noen må bruke skinne på kneet for ekstra støtte, fysioterapeuten vil da gi opplæring i hvordan denne tas på og av.
 • Skal oftest ikke bøye over 60-90° grader. Det er individuelle forskjeller i hvor mye man klarer å bevege i leddet, for mange er det vanskelig å oppnå mer enn 60 grader bøy.


Etter

Du skrives ut når infeksjonen er under kontroll og det kan skiftes til antibiotika i tablettform. Trening av muskelstyrke og gangfunksjon skal opptrettholdes dersom ikke annet er oppgitt.

Som oftest er det tilstrekkelig med egenøvelser gitt av fysioterapeut, opptrening/rehabilitering er først aktuelt etter innsetting av vanlig leddprotse.

Ved utskrivelse til hjemmet må nødvendige hjelpemidler være på plass.

Fysioterapeuten skriver en rapport som du kan få med deg. Rapporten skisserer videre forløp og viktigheten av å følge begrensninger for bevegelse og belastning. Plan for videre infeksjonsbehandling og re-innsetting av protese blir nevnt.

Ved behov ordnes midlertidige hjelpemidler fra kommunens kortidslager, ved varig behov sendes søknad til Hjelpemiddelsentralen. Ved utskrivelse til institusjon, er institusjonen ansvarlig for hjelpemidler.

Det er ingen rutine for fysioterapioppfølging ved poliklinikken.
Vær oppmerksom

Man kan oppleve økt smerte, hevelse og rødhet etter å ha vært i aktivitet, dette skal gå tilbake ved hvile. Dersom dette vedvarer må det meldes fra om til lege da det kan bety at infeksjonen blusser opp igjen eller at belastningen har vært for stor.Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999