HELSENORGE
Fysioterapiavdelinga

Fysioterapi ved KOLS forverring

Om du har KOLS kan du bli innlagt på sykehus ved forverringer av sykdommen. Du får da behandling med inhalasjonsmedisiner (medisiner som man puster inn). Disse medisiner virker ved å dempe betennelsen i luftveiene, samt løsne slim.

Innleiing

Noen må også få prednisolon, en medisin som demper immunresponsen i kroppen. I tillegg til den medisinske behandlingen er lungefysioterapi ofte svært nyttig og viktig for pasienter med KOLS.

Tilvising og vurdering

Det er legen på avdelingen i sykehuset der du legges inn som henviser deg til fysioterapi.

Før

Det kreves ingen forberedelser. I noen tilfeller vil fysioterapeuten avtale med avdelingen at du får inhalasjoner (medisiner du puster inn) før behandlingen.

Under

Mål for lungefysioterapi

 • Optimalisere lungefunksjon og respirasjon
 • Slimmobilisering, fjerne skånsomt og effektivt slim fra luftveier 
 • Øke/vedlikeholde funksjons- og aktivitetsnivå. 
 • Informere om trening, røykestopp, anfallsmestring og slimmobilisering

Fysioterapeuten vil blant annet observere pusten din i hvile og eventuell aktivitet, samt spørre deg om allmenntilstand, aktivitet (før og under sykdom), slimplager, smerter og følelse av tungpust/kortpust. Dere vil sammen finne ut hva som er ditt hovedproblem og velge tiltak utfra dette. Overordnet mål for lungefysioterapi er å optimalisere pustearbeidet.

Om allmenntilstanden tillater det vil du bli anbefalt å være i lett aktivitet; dette kan være å sitte perioder oppe i stol eller gå små turer på rommet. Fysioterapeuten er ofte med under aktiviteten slik at du kan trene på å bli trygg på å håndtere episoder med kortpustethet. Hvis du er sengeliggende vil du bli vist øvelser i sengen, samt anbefales å endre stilling ofte. Du vil også bli vist hvilestillinger hvor man enklere kan roe ned pusten.

I de fleste tilfeller ved KOLS-forverrelse har pasienten slimplager. Du vil bli vist ulike teknikker for å fremme slimmobilisering, altså hvordan løsne, flytte og fjerne slim. Teknikkene er spesielt viktig om allmenntilstanden gjør at du må holde sengen. Noen vanlige teknikker er: 

 • Inhalasjonsteknikk ved bruk av inhalasjonsmedisin. 
 • Støt -eller hosteteknikk
 • PEP-fløyte (system 22)
 • Leppepust ved tunpust/kortpust
 • Andre direkte og indirekte respirasjonsøvelser for å fremme rolig og dyp respirasjon.

Informasjonsskriv om lungefysioterapi der noen av de vanligste teknikkene er mer detaljert beskrevet (pdf)

Etter

Før utskrivelse kan fysioterapeuten gi deg informasjon/råd om anbefalt aktivitet videre. Trening og røykeslutt er de viktigste tiltakene ved KOLS ved siden av medikamentell behandling.

Det er stor variasjon blant pasientene om behov for videre oppfølging etter utskrivelse. Ved behov kan du kontakte fysikalsk institutt eller egne KOLS-grupper i kommunen for hjelp til videre trening og oppfølging. Du vil også få opplæring under innleggelsen i ulike slimdrenasketeknikker og eventuell anfallsmestring, som du kan fortsette med hjemme.

Det er ingen rutine for poliklinisk kontroll ved etter innleggelse med KOLS-forverring på Haukeland universitetssjukehus.

Pasienter med alvorlig grad KOLS eller med moderat KOLS og annen underliggende sykdom kan få tilbud om å delta på lungerehabilitering på sykehuset.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor blant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?