Fysioterapi ved infeksjon i leddprotese kne eller hofte

Fysioterapiavdelinga

Dyp leddproteseinfeksjon resulterer i smerter, nedsatt funksjon og lang sykehusinnleggelse.
Infeksjonen kan spre seg til omliggende bløtvev, sener og leddbånd. Tilstanden debuterer ofte med leddsmerter, hevelse, rødhet, stivhet, varme og noen ganger feber.

Innleiing

Infeksjon i leddprotese behandles med langvarig antibiotikabehandling på sykehuset. I tillegg må det utføres operasjon med skylling av leddet og ofte må man bytte ut deler av leddprotesen. Under operasjonen vil man også fjerne evt. ødelagt muskelvev.

Når infeksjonen er under kontroll, vil lege vurdere om du skal ha oppfølging av fysioterapeut.

Tilvising og vurdering

Det er legen på avdelingen i sykehuset der du legges inn som henviser deg til fysioterapi. Fysioterapeuten vil komme til deg på avdelingen og eventuelt avtale hvorvidt behandlingen skal foregå på rommet eller på treningsrom.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Det kreves ikke forberedelser før du legges inn, men det kan være behov for ekstra smertestillende medisin før fysioterapi når du følges opp under sykehusinnleggelse.

Under

Mål for fysioterapi

 • Selvstendig i forflytning og gange
 • Vedlikeholde og fremme bevegelighet, muskellengde og muskelstyrke. 
 • Smertelindring gjennom bevegelse av ledd og gode hvilestillinger.
 • Hjelp til videre oppfølging etter utskrivelse

Du følges av fysioterapeut gjennom hele forløpet, hvor mye oppfølging du får avhenger av hvor mye hjelp du trenger. Fysioterapi og egeninnsats er viktig for det endelige resultatet.

Vanlige prinsipper om fremgang og dosering av øvelser kan ikke følges i samme grad som etter en vanlig proteseoperasjon på grunn av infeksjonen. Dersom leddet blir hovent, rødt eller vondt, eller det øker på med siving fra såret må du ta det litt roligere, men fremdeles gjøre noen øvelser med fysioterapeut. Øvelser du gjør selv og gangtrening bør da begrenses. Det er ingen begrensinger for bevegelse av øvrige ledd.

I tillegg til øvelser, trening på generell funksjon og gange med ganghjelpemidler, motiverer fysioterapeuten til aktivitet i det daglige, da lang sykehusinnleggelse kan føre til passivitet. Du kan også få også tilpasset treningsprogram med øvelser du kan gjøre på egen hånd.

Leddet skal ikke tøyes med ekstern kraft. Kneledd kan strekkes ut aktivt innen begrensningene som er gitt, og benet kan hvile utstrakt med pute under leggen når du sitter i stol. I sengen bør hofte- og kneledd ligge mest mulig strukket ut. For variasjon kan du ligge korte perioder med bøy i hofte- og kneledd. Puter gir god støtte.

Behandlingstiltak

 • Smertestillende før behandling. 
 • Øvelser for å fremme sirkulasjon.
 • Passiv og ledet aktiv bevegelse av skadet ledd. I noen tilfeller bruk av en skinne som beveger leddet for deg, kalt Kinetec. 
 • Knipeøvelser for muskulatur i nærheten av det infiserte leddet. 
 • I begynnelsen beveger du benet mens du ligger på sengen, etter hvert kan du  bevege mot tyngdekraften når du sitter på sengekant eller i en stol.  
 • Trene på å stå med avlasting av  benet etter gjeldende restriksjoner. 
 • Gangtrening med hjelpemiddel, ofte prekestol i starten, da dette gir god avlasting. 
 • Vedlikehold av muskelstyrke for resten av kroppen med strikk, vektmansjetter eller manualer.
 • Øvelser i slynge. 
 • Trappetrening.

Puter bør plasseres mellom knær ved snuing i seng. Når du reiser og setter deg skal sengen heves og operert ben settes fremfor det andre og du må sitte i en høy stol. Dette for å passe på at det ikke blir for stor bøy i leddet. Ved toalettbesøk brukes en forhøyer.

Restriksjoner

Pågående infeksjon kan føre til at bløtvev blir svekket og at beinvevet blir svakere, leddbånd og sener kan bli skjørere, derfor skal man ikke presse på leddet og presse frem bevegelse. Legen bestemmer hvilke forsiktighetsregler som gjelder hver enkelt person ut i fra hvor skadet vevet rundt det infiserte leddet er.

Hofte

 • Kan belaste til smertegrensen.
 • Anbefaler bruk av ganghjelpemiddel første tiden.
 • Noen må avlaste mer grunnet skadet muskulatur.
 • Som oftest skal man ikke bøye mer enn til 80-90 grader og unngå å vri på hoften.

Kne

 • Kan belaste fullt på strakt kne.
 • Anbefaler bruk av ganghjelpemiddel første tiden.
 • Noen må avlaste mer grunnet svekket muskulatur.
 • Noen må i tillegg ved gange bruke skinne på kneet for ekstra støtte. Fysioterapeuten vil da gi opplæring i hvordan denne tas på og av.

Som oftest er det restriksjoner på hvor mye du får bøye kneet etter operasjonen. Dette blir vurdert forløpende av lege og er avhengig av infeksjonstatus og hvordan såret over kneet gror.

Etter

Du skrives ut når infeksjonen er under kontroll og det kan skiftes til antibiotika i tablettform. Du skal fortsette med øvelser for å fremme bevegelse og muskelstyrke rundt leddet, men avvente stor treningsbelastning så lenge du går på antibiotikatabletter. Dersom infekssjonsparametre holder seg lave også etter avssluttet antibiotikakur, kan du gradvis øke treniningsbelastningen.

Fysioterapeuten skriver en rapport som du kan få med deg. Rapporten skisserer videre forløp og viktigheten av å følge begrensninger for bevegelse og belastning.

Ved behov ordnes det med hjelpmidler midlertidig fra kommunens kortidslager, ved varig behov sendes søknad til Hjelpemiddelsentralen. Ved utskrivelse til institusjon, er institusjonen ansvarlig for hjelpemidler.

Ver merksam

Man kan oppleve økt smerte, hevelse og rødhet etter å ha vært i aktivitet, dette skal gå tilbake ved hvile. Dersom dette vedvarer må det meldes fra om til lege da det kan bety at infeksjonen blusser opp igjen eller at belastningen har vært for stor.

Kontaktinformasjon

Fysioterapiavdelinga
Oppmøte
Fysioterapeuten kommer til deg på avdelingen hvor du er lagt inn, og dere avtaler hvorvidt behandlingen skal foregå på rommet eller på treningsrom.
Telefon
Administrasjonen 55 97 29 09
måndag - fredag 08.00-15.00
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

På grunn av koronavirus-utbrotet er det innført ei midlertidig rettighetsendring for pasientreiser frå 12.mars, som gjer at pasientar no får dekka eigen bil med tilleggsutgifter.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover. Vi tar imot bestillingar for pasientar med behov der det ikkje er mistanke om smitte.

Pasientar kan søke om å få dekka reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Koronavirus: Adgangskontroll på sjukehuset

Det er innført adgangskontroll på haukelandområdet for å ivareta smittevern for pasientane. Under smittesituasjonen med koronaviruset må vi avgrense talet på besøkande til sjukehuset. Berre pasientar som treng følgje kan ha pårørande med inn på sjukehuset.
Dette kun etter avtale med avdelinga.

Barn/unge og fødande kan ha med seg éin pårørande.

Les mer om adgangskontroll på sjukehuset

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?