HELSENORGE
Fysioterapiavdelinga

Fysioterapi ved infeksjon i leddprotese kne eller hofte

Dyp leddproteseinfeksjon resulterer i smerter, nedsatt funksjon og lang sykehusinnleggelse. Infeksjonen kan spre seg til omliggende bløtvev, sener og leddbånd. Tilstanden debuterer ofte med leddsmerter, hevelse, rødhet, stivhet, varme og noen ganger feber.Innleiing

Infeksjon i leddprotese behandles med langvarig antibiotikabehandling på sykehuset. I tillegg må det utføres operasjon med skylling av leddet og ofte må man bytte ut deler av leddprotesen. Under operasjonen vil man også fjerne evt. ødelagt muskelvev.

Når infeksjonen er under kontroll, vil lege vurdere om du skal ha oppfølging av fysioterapeut.Tilvising og vurdering

Det er legen på avdelingen i sykehuset der du legges inn som henviser deg til fysioterapi. Fysioterapeuten vil komme til deg på avdelingen og eventuelt avtale hvorvidt behandlingen skal foregå på rommet eller på treningsrom.Før

Det kreves ikke forberedelser før du legges inn, men det kan være behov for ekstra smertestillende medisin før fysioterapi når du følges opp under sykehusinnleggelse.


Under

Mål for fysioterapi

 • Selvstendig i forflytning og gange
 • Vedlikeholde og fremme bevegelighet, muskellengde og muskelstyrke. 
 • Smertelindring gjennom bevegelse av ledd og gode hvilestillinger.
 • Hjelp til videre oppfølging etter utskrivelse

Du følges av fysioterapeut gjennom hele forløpet, hvor mye oppfølging du får avhenger av hvor mye hjelp du trenger. Fysioterapi og egeninnsats er viktig for det endelige resultatet.

Vanlige prinsipper om fremgang og dosering av øvelser kan ikke følges i samme grad som etter en vanlig proteseoperasjon på grunn av infeksjonen. Dersom leddet blir hovent, rødt eller vondt, eller det øker på med siving fra såret må du ta det litt roligere, men fremdeles gjøre noen øvelser med fysioterapeut. Øvelser du gjør selv og gangtrening bør da begrenses. Det er ingen begrensinger for bevegelse av øvrige ledd.

I tillegg til øvelser, trening på generell funksjon og gange med ganghjelpemidler, motiverer fysioterapeuten til aktivitet i det daglige, da lang sykehusinnleggelse kan føre til passivitet. Du kan også få også tilpasset treningsprogram med øvelser du kan gjøre på egen hånd.

Leddet skal ikke tøyes med ekstern kraft. Kneledd kan strekkes ut aktivt innen begrensningene som er gitt, og benet kan hvile utstrakt med pute under leggen når du sitter i stol. I sengen bør hofte- og kneledd ligge mest mulig strukket ut. For variasjon kan du ligge korte perioder med bøy i hofte- og kneledd. Puter gir god støtte.

Behandlingstiltak

 • Smertestillende før behandling. 
 • Øvelser for å fremme sirkulasjon.
 • Passiv og ledet aktiv bevegelse av skadet ledd. I noen tilfeller bruk av en skinne som beveger leddet for deg, kalt Kinetec. 
 • Knipeøvelser for muskulatur i nærheten av det infiserte leddet. 
 • I begynnelsen beveger du benet mens du ligger på sengen, etter hvert kan du  bevege mot tyngdekraften når du sitter på sengekant eller i en stol.  
 • Trene på å stå med avlasting av  benet etter gjeldende restriksjoner. 
 • Gangtrening med hjelpemiddel, ofte prekestol i starten, da dette gir god avlasting. 
 • Vedlikehold av muskelstyrke for resten av kroppen med strikk, vektmansjetter eller manualer.
 • Øvelser i slynge. 
 • Trappetrening.

Puter bør plasseres mellom knær ved snuing i seng. Når du reiser og setter deg skal sengen heves og operert ben settes fremfor det andre og du må sitte i en høy stol. Dette for å passe på at det ikke blir for stor bøy i leddet. Ved toalettbesøk brukes en forhøyer.


Restriksjoner

Pågående infeksjon kan føre til at bløtvev blir svekket og at beinvevet blir svakere, leddbånd og sener kan bli skjørere, derfor skal man ikke presse på leddet og presse frem bevegelse. Legen bestemmer hvilke forsiktighetsregler som gjelder hver enkelt person ut i fra hvor skadet vevet rundt det infiserte leddet er.

Hofte

 • Kan belaste til smertegrensen.
 • Anbefaler bruk av ganghjelpemiddel første tiden.
 • Noen må avlaste mer grunnet skadet muskulatur.
 • Som oftest skal man ikke bøye mer enn til 80-90 grader og unngå å vri på hoften.

Kne

 • Kan belaste fullt på strakt kne.
 • Anbefaler bruk av ganghjelpemiddel første tiden.
 • Noen må avlaste mer grunnet svekket muskulatur.
 • Noen må i tillegg ved gange bruke skinne på kneet for ekstra støtte. Fysioterapeuten vil da gi opplæring i hvordan denne tas på og av.

Som oftest er det restriksjoner på hvor mye du får bøye kneet etter operasjonen. Dette blir vurdert forløpende av lege og er avhengig av infeksjonstatus og hvordan såret over kneet gror.


Etter

Du skrives ut når infeksjonen er under kontroll og det kan skiftes til antibiotika i tablettform. Du skal fortsette med øvelser for å fremme bevegelse og muskelstyrke rundt leddet, men avvente stor treningsbelastning så lenge du går på antibiotikatabletter. Dersom infekssjonsparametre holder seg lave også etter avssluttet antibiotikakur, kan du gradvis øke treniningsbelastningen.

Fysioterapeuten skriver en rapport som du kan få med deg. Rapporten skisserer videre forløp og viktigheten av å følge begrensninger for bevegelse og belastning.

Ved behov ordnes det med hjelpmidler midlertidig fra kommunens kortidslager, ved varig behov sendes søknad til Hjelpemiddelsentralen. Ved utskrivelse til institusjon, er institusjonen ansvarlig for hjelpemidler.


Ver merksam

Man kan oppleve økt smerte, hevelse og rødhet etter å ha vært i aktivitet, dette skal gå tilbake ved hvile. Dersom dette vedvarer må det meldes fra om til lege da det kan bety at infeksjonen blusser opp igjen eller at belastningen har vært for stor.


Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor blant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?