HELSENORGE

Fjerning av deler av mandel hos barn, Tonsillotomi

Delvis fjerning av mandlane blir utført for å betre plassforhold for pasientar som slit med munnpust, svelgvanskar, vanskar med å ete, pustevanskar eller snorking om natta som følge av store mandlar.