HELSENORGE
Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi (ERCP) / Medisinsk undersøking - fordøyingssjukdommar

Endoskopisk undersøkelse av galleveiene Medisinsk undersøking- fordøyingssjukdommar

ERCP er ei undersøking av gallevegar og bukspyttkjertel ved bruk av ein bøyeleg slange. ERCP-slangen blir ført inn gjennom munnen, ned gjennom matrøyret og magesekken og ned til tolvfingertarmen. Kontrastvæske kan bli sett inn slik at gallevegane blir vist klart på røntgenskjermen.

Før

Det er vanleg at det blir gitt ein roande medisin i forbindelse med undersøkinga. I så fall bør du ikkje køyre bil før det har gått 24 timar. Du må derfor sørge for transport heim etter undersøkinga.

Faste

Før prosedyren må du faste. Det betyr at du ikkje kan ete, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må vere tom for at ikkje mat eller væske skal komme over i lungene under prosedyren. Det er viktig at du følger instruksjonane om korleis du skal komme godt forberedt til sjukehuset. Dersom du ikkje følger reglar om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsette prosedyren.

Du skal ikkje ete fast føde eller drikke mjølk i 6 timar før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vatn, saft, juice utan fruktkjøtt, brus, te, kaffi utan mjølk/fløte) inntil 2 timar før planlagt operasjon. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timar før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisinar med eit glas vatn (maks 150 ml). Ved spesielle inngrep kan det vere andre rutinar som gjeld. Dette blir du orientert om på sjukehuset.

Medisinbruk før undersøkinga

Bruker du Plavix, Clopidogrel, Brilique, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Fragmin eller Marevan, må du stoppe å ta desse medisinane for å redusere risikoen for bløding i forbindelse med undersøkinga. Snakk med fastlegen din om du kan stoppe midlertidig med desse medisinane. 

Meir om blodfortynnande

Plavix, Clopidogrel og Brilique kan du ta inntil 5 dagar før undersøkinga. 
 • Asasantin kan du ta inntil 3 dagar før undersøkinga.
 • Pradaxa, Xarelto og Eliquis kan du ta inntil 48 timar før undersøkinga. 
 • Marevan kan du ta inntil 48 timar før undersøkinga. Bruker du Marevan, må du møte for blodprøvekontroll minst 2 timar før avtalt time. 
 • Bruker du Albyl-E, kan du fortsette med å ta den. 
 • Fragmin-sprøyter kan du ta inntil kvelden før undersøkinga.
Andre forhold
Har du diabetes og bruker insulin, kan du kontakte oss for å få timeavtale tidleg på dagen. Tar du livsviktige medisinar som ikkje kan bli utsett, kan du kontakte oss for å få ei tidleg timeavtale. Ta med deg medisinane, så du kan ta dei etter undersøkinga. Vi ønsker at du tar med deg ei oppdatert liste over medisinar du bruker. Gi oss beskjed dersom du er allergisk mot nokre medikament.

Kunstig hjarteklaff 

Ta kontakt med avdelinga dersom du har kunstig hjarteklaff.

 

Blodfortynnende medisiner - endoskopisk undersøkelse Medisinsk undersøking -fordøyingssjukdommar

Dersom du står på blodfortynnande medisiner må du lese her korleis du skal førebu deg til undersøkinga


Under

Denne undersøkinga er ei forlenging av ein vanleg gastroskopi og blir gjort for å kartlegge tolvfingertarmen, nedre gallevegar og delar av bukspyttkjertelen.
 
Under undersøkinga blir ein fiberoptisk slange med kamera på tuppen (skop) ført gjennom munnen og ned i tolvfingertarmen. Derfrå kan tolvfingertarmen, bukspyttkjertelgangen og gallegangen bli vurdert nærmare. I tillegg kan ein sette kontrast gjennom slangen og ta røntgenbilde.
 
Like før undersøkinga vil du få spraya lokalbedøving i svelget. Denne verkar i omtrent ein halvtime. Det blir vanlegvis gitt både smertestillande og roande medisin før undersøkinga. Du vil få ein plastring plassert mellom tennene for å hindre at du bit i skopet.
 
Denne undersøkinga kan også bli brukt til lindrande behandling av store svulstar som gjer gallegangen trong. I slike tilfelle kan ein legge inn ein gallestent for avlasting av gallevegane. 

Undersøkinga tar rundt 30 minutt.
 
Det er vanleg med ubehag som brekningstendens, trykkfølelse og å kjenne seg oppblåst ved denne undersøkinga.

Etter

Er det utført behandling som krev observasjon, må du vere på sjukehuset inntil 1 døgn etter undersøkinga. I nokre tilfelle kan ein reise heim etter få timars observasjon.
Du kan ikkje sjølv køyre bil før dagen etterpå på grunn av medisinar som blir gitt ved undersøkinga.

Når får eg resultatet? 

Vanlegvis får du vite resultatet med ein gong etter undersøkinga. Det tar inntil 4 veker å få svar på eventuelle vevsprøver som er tatt, men i tilfelle der ein greier ut alvorleg sjukdom, tar det kortare tid. Resultatet og eventuelle prøvesvar vil bli sendt til legen som har tilvist deg, og til fastlegen din.

Forholdsreglar etter undersøkinga 

Vanlegvis må du vere ei tid på sjukehuset til vidare observasjon. Etter undersøkinga kan du føle deg litt oppblåst og ha noko mageknip. Det er også vanleg å ha litt sår hals dei første dagane etter undersøkinga. Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Sjølvbetent innsjekk og betaling

Fleire og fleire avdelingar på sjukehuset får nå ny digital løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Denne avdelinga har nå tatt i bruk denne nye løysinga. 

Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein sjølvbeteningsautomat. Om du skal ta blodprøve kan du også registrere dette sjølv i dei avdelingane kor det er utplassert automater. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på ein sjølvbeteningsautomat eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?