HELSENORGE

Elektroencephalografi (EEG)

Elektroencephalografi (EEG) er ei undersøking som gir opplysningar om ulike funksjonstilstandar i hjernen. Hjernen sin spontane elektriske aktivitet blir registrert ved hjelp av elektrodar som blir plassert på hovudet si overflate. I tillegg blir det gjort videoopptak.