Elektroencephalografi (EEG)

Klinisk nevrofysiologi KNF

Elektroencephalografi (EEG) er ei undersøking som gir opplysningar om ulike funksjonstilstandar i hjernen. Hjernen sin spontane elektriske aktivitet blir registrert ved hjelp av elektrodar som blir plassert på hovudet si overflate. I tillegg blir det gjort videoopptak.

1. Før

 • Et og ta dei vanlige medisinane du pleier også den dagen du skal på undersøking, dersom ikkje andre beskjeder er gitt.
 • Skriv ned kva medisinar du bruker.
 • For at prøven skal bli teknisk god bør håret være nyvaska og tørt (Ikkje bruk andre hårprodukt enn nøytral shampo).
 • Ha med eigen kam, børste, evt. hårpleiemidlar
 • Barn kan ha med seg leikar, smokk, tåteflaske etc
 • Barn / personer som treng ekstra førebuing (f.eks ved autisme, eller psykisk utviklingshemming), kan avtala å koma til avdelinga før undersøkinga for å sjå avdelinga og rommet der undersøkinga skal gå føre seg, sjå / kjenna på utstyr, evt. låna med seg heim noko av utstyr for å øva seg til undersøkinga – ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt.

2. Under

 • Undersøkinga er smertefri.
 • Små elektrodar blir plassert på hovudet si overflate for å registrera den elektriske aktiviteten i hjernen.
 • Nokre gonger festar ein elektrodane i ei hette.
 • I tillegg blir det plassert to elektrodar på brystet eller hender for å registrera hjerterytmen.
 • Det er viktig å slappa godt av under testen. Uro eller rørsler gir forstyrring i registreringa og bør reduserast til eit minimum.
 • Personen ligg helst og som oftast på ein benk, men kan også sitja i ein stol. Barn kan sitja på fanget til ein av foreldra eller liggje i vogna.
 • Samtidig med registreringa av hjerneaktiviteten blir det gjort videoopptak.
 • Ofte blir det gjort lysblinkstimulering, og / eller hyperventilasjon under EEG
 • Sjølve EEG-registreringa varer ca. 20 minutt. Til saman tek undersøkinga ca. 1 time.

Sjå video av korleis undersøkinga går føre seg:

3. Etter

Etter undersøkinga blir det gitt tilbod om hårvask.

Kontakt

Klinisk nevrofysiologi KNF
Oppmøte
Du finn oss i Gamle Hovedbygg sentralt på Haukelandsområdet.
Telefon
55975120
Telefaks 55975164
måndag - fredag 08.00-15.00
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.