HELSENORGE

Dynamisk svelgundersøking - barn og unge

Dynamisk svelgundersøkelse er ei røntgenundersøking som har til hensikt å kartlegge svelgfunksjonen.