HELSENORGE

Brudd i skulder - behandling med fatle

Skulderbrot er brot øvst i overarmsbeinet. Desse brota oppstår gjerne ved fall frå ståande stilling og er ikkje uvanleg hos eldre. Det er ofte mogleg å behandle dette utan operasjon.