Beinmargsprøve fra brystbein

Sternalpunksjon/beinmargsaspirasjon
Hematologisk seksjon

Dette er en undersøkelse av rød beinmarg. Benmargen tas fra brystbenet (sternum). Undersøkelsen gjøres for å finne ut hvilke sykdom du lider av eller for å se hvilke virkning behandlingen har hatt på deg når du er ferdig med den.

Innleiing

Legen skal informere deg om hvorfor det blir tatt benmargsaspirasjon fra deg.

Hva er beinmarg?

Beinmargen er et mykt (spongiøse) vev som ligger i knokkelens marghule. I beinmargen befinner stamceller seg. Stamceller gir opphav til alle blodets celler:

 • Hvite blodceller (leukocytter): representerer en viktig del av vårt infeksjonsforsvar.
 • Røde blodceller (erytrocytter): står for transport av oksygen i kroppen vår.
 • Blodplater (trombocytter): inngår i den mekanismen som stanser blødning.

Tilvising og vurdering

Prosedyren krever ingen forberedelse og du behøver ikke faste før prosedyren. Ved behov kan beroligerende tilbys. Det betyr ikke noe om du har lave blodplater eller bruker blodfortynnende medisiner.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

 • Prosedyren krever ingen forberedelse og du behøver ikke faste før prosedyren.
 • Ved behov kan beroligerende tilbys.
 • Det betyr ikke noe om du har lave blodplater eller bruker blodfortynnende medisiner.

Under

 • Prosedyren blir gjort av en lege
 • Du ligger på undersøkelsesbenken eller sengen i ryggleie.
 • Legen undersøker først brystbenet. Området desinfiseres, og det settes lokalbedøvelse i området der prøven skal tas, først i hudområde og deretter i brystbenet. Dette gjør kanskje litt vondt, men etter det vil du ikke kjenne noe særlig ubehag ved selve undersøkelsen.
 • Så tar legen prøven ved hjelp av en spesiell nål som gjør det mulig å suge ut flytende benmarg.
 • Det trekkes vanligvis ut litt benmarg i 1-3 sprøyter til ulike analyser.
 • Du kan kjenne et "sug" når legen aspirerer benmarg og det kan føles litt ubehagelig. Utsuging av benmarg tar noen sekunder. Erfaringsmessig hjelper det på ubehaget om du holder pusten akkurat i det beinmargen suges ut. Du vil få beskjed.
 • Til slutt trekkes nålen ut og legen setter bandasje på innstikkssted. Du blir bedt om å presse på bandasjen i et par minutter.

 

Etter

 • Du kan bevege deg umiddelbart etter at legen er ferdig.
 • Du bør presse bandasjen i et par minutter og hvis det komme blod etter det bør bandasjen skiftes og du bør da presse i minst 5 minutter.
 • Sjeldent vil man oppleve litt ubehag i innstikksområde etter prøvetaking.
 • Utenom noe kortvarig ubehag/vondt er det ikke noen spesielle komplikasjoner.

Kontaktinformasjon

Hematologisk seksjon - Blodsjukdommar
Oppmøte

Prosedyren blir gjort på medisinsk poliklinikk i 2. etasje eller ved sengeposten (medisin 5 nord) i 7. etasje i Sentralblokka på Haukeland. Om du lurer på noe før eller etter prosedyren, ta gjerne kontakt: Før kl. 15:30: Medisinsk poliklinikk 55973000 / Etter kl. 15:00: Sengeposten for seksjon for blodsykdommer 55973700

Telefon
55 97 30 00
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

På grunn av koronavirus-utbrotet er det innført ei midlertidig rettighetsendring for pasientreiser frå 12.mars, som gjer at pasientar no får dekka eigen bil med tilleggsutgifter.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover. Vi tar imot bestillingar for pasientar med behov der det ikkje er mistanke om smitte.

Pasientar kan søke om å få dekka reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Koronavirus: Adgangskontroll på sjukehuset

Det er innført adgangskontroll på haukelandområdet for å ivareta smittevern for pasientane. Under smittesituasjonen med koronaviruset må vi avgrense talet på besøkande til sjukehuset. Berre pasientar som treng følgje kan ha pårørande med inn på sjukehuset.
Dette kun etter avtale med avdelinga.

Barn/unge og fødande kan ha med seg éin pårørande.

Les mer om adgangskontroll på sjukehuset

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?