Augelokk: Utovervrengd nedre augelokk

Ektropion
Augeavdelinga

Elastisiteten i huda og musklane til augelokka blir mindre ettersom åra går. Nedre augelokk blir slapt og vrengjer seg ut. I sjeldne tilfelle skuldast tilstanden arrdanning i augelokkets område eller lamming av ansiktsnerva.

Innleiing

Ektropion gir auka tåreflod og stadig tilbakevendande augekatarr. Dette kan bli behandla kirurgisk ved å stramme opp augelokket.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Du kan ete normalt og ta vanlege medisinar. 

UNNTAK

Pasientar som får blodtynnande som førebyggjande (og som ikkje har hatt hjerne- eller hjarteinfarkt før):

Blodfortynnande medisinar Albyl-E, Plavix og Asasantin Retard skal ein ikkje ta 10-14 dagar før operasjonen.  Marevan, Pradaxa ikkje 3 dagar før operasjon. Viss du har kunstig hjarteklaff, må du ta kontakt med legen din for å få ein spesialdosering. Du må då ha ein annan erstatningsblodtynnande medisin (Fragmin-sprøyter).

Pasientar som har hatt (sjølv om det kan vere lenge sidan) hjerne- eller hjarteinfarkt, skal som hovudregel ikkje slutte med blodtynnande medisin før lettare kirurgi av denne typen. Ein skal altså bruke desse som vanleg og heller leve med større blåmerke.
Viss du tar annan blodfortynnande medisin som ikkje er nemnd her, så må du kontakte eigen lege for dosering. 

Du må møte utan sminke, parfymar og større smykke.

2. Under

Ein sjukepleiar gir deg bedøvande droper i begge auga og huda rundt auga blir desinfisert. Du får tilbod om å ta beroligande tablett slik at du slappar godt av under inngrepet.

Området rundt auga blir dekka med steril duk.  Legen vil sette lokalbedøving i augelokka. Dette kan vere litt ubehageleg og du kan kjenne at det svir og pressar på, men etter ei lita stund kjenner du ingen smerter. 

Det nedre augelokket blir stramma opp. Huda blir sydd med ein tynn tråd. Ein dekkar over med eit kvitt, tynt plaster som skal sitte slik til stinga blir fjerna.
Operasjonen tar ca. 1 time og det er viktig at du ligg roleg. Vi hjelper deg til rette undervegs.

Stinga blir fjerna etter sju dagar hos eigen fastlege eller eventuelt på augepoliklinikken.

3. Etter

Operasjonen gir heving og misfarging (gul/blå) av huda. Dette er heilt normalt og vil forsvinne etter 2-3 veker. For å redusere dette, kan du legge eit tørt kjølig omslag over auga i 15-30 minutt om gongen 3-4 gonger operasjonsdagen. Du kan til dømes bruke ein pose frosne erter pakka i eit handkle.

Nedre augelokk blir veldig stramt etter operasjonen, dette er normalt og gir seg etter nokre veker. 

Operasjonsdagen må du ta det med ro. Du bør helst sitte eller ligge med hovudet høgt. Den første natta bør du sove med hovudet høgt (fleire puter under hovudet). Det er ikkje tilrådeleg å køyre bil. Du kan merke smerter/ubehag etter operasjonen, ta vanleg smertestillande, for eksempel Paracet.

Du bør ikkje bøye deg langt framover. Unngå hard fysisk aktivitet i ei vekes tid. 
Unngå å klø og gni på huda og hald såra tørre. Vær forsiktig med dusj og hårvask slik at skyllevatn ikkje kjem i såret. Augesminke er ikkje anbefalt før stinga er fjerna. 
Viss du treng sjukemelding, får du det etter operasjonen.

Ver merksam

Bløding og infeksjon er sjeldan. Skulle det likevel oppstå ei bløding du ikkje får stansa med kalde omslag, eller hvis såret blir raudt, varmt og irritert, må du oppsøkje lege eller ringe Augeavdelinga på 55 97 41 00.

Kontakt

Augeavdelinga
Telefon
55974100
måndag - fredag Kl. 08.00-15.30
Augebygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72, vis-a-vis Kvinneklinikken(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.