Augelokk: Hengande øvre augelokk

Ptose, engelsk ptosis
Augeavdelinga

Ptose betyr nedhengande øvre augelokk som kjem av at muskelen eller sena som skal løfte augelokket er svak.

Innleiing

Ptose kjem oftast med alderen, men kan også vere medfødd eller eit symptom ved visse nervelidingar. Tilstanden kan vere så uttalt at augelokkskanten dekker pupillen slik at sidesynet blir betydeleg innskrenka.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Du kan ete normalt og ta vanlege medisinar. 

Unntak

Pasientar som får blodtynnande som førebyggande (og som ikkje har hatt hjerne- eller hjarteinfarkt før):
Dei blodfortynnande medisinane Albyl-E, Plavix og Asasantin Retard skal ein ikkje ta seinare enn 10-14 dagar før operasjon. Medisinane Marevan og Pradaxa skal ikkje takast seinare enn 3 dagar før operasjon. Dersom du har kunstig hjarteklaff, ta kontakt med din eigen lege for spesialdosering. Du må då ha erstatningsblodtynnande (Fragmin-sprøyter).
Pasientar som har hatt (sjølv om det er lenge sidan) hjerne- eller hjarteinfarkt skal som ein hovudregel ikkje slutte med blodtynnande medisin før denne typen lettare kirurgi. Desse pasientane skal altså bruke blodtynnande medisin som vanleg, og heller leve med større blåmerke.
Dersom du tar annan blodfortynnande medisin enn dei som er nemnde her, kontakt eigen lege for dosering. 

Du må møte utan sminke, parfymar og større smykke.

2. Under

Sjukepleiar gir deg bedøvande dropar i begge auga og huda rundt auga blir desinfisert. Du får tilbod om å ta roande tablett slik at du slappar godt av under inngrepet. Hovudregelen er at ein opererer eitt auge om gangen, slik at du får ny time til ein eventuell operasjon av auge nummer to.

Om lag 20% av operasjonane for ptose endar ikkje med den høgda som pasient og kirurg ønskjer, sjølv når inngrepet blir utført av erfaren kirurg. Muskeleffekten er ikkje lett å føresjå og nervestyringa av dei to øvre lokka er bundne saman i ei «samkøyring» (Herrings lov). Re-operasjon kan difor nokre gonger bli nødvendig.

Legen teiknar snittlinjene på augelokkshuda.

Området rundt auga blir dekka med steril duk.  Legen vil sette lokal bedøving i augelokka. Dette kan vere noko ubehageleg, og du kan kjenne at det svir og pressar på, men etter ei lita stund kjenner du ingen smerter.

Dersom det er overflødig hud på augelokk, kan den fjernast under same operasjon. Augelokksmuskel blir stramma opp. Huda blir sydd med ein tynn tråd. 
Operasjonen tar om lag 1,5 time, og det er viktig at du ligg roleg. Vi hjelper deg til rette undervegs.
Sting blir fjerna etter 7 dagar, hos eigen fastlege eller på Augepoliklinikken.

3. Etter

Operasjon gir heving og misfarging (gul/blå) av huda. Dette er heilt normalt og vil forsvinne etter 2-3 veker. For å redusere dette, kan du legge eit tørt kjølig omslag over auga i 15-30 minutt om gangen 3-4 gongar i løpet av operasjonsdagen. Du kan for eksempel bruke ein pose frosne erter pakka i eit handkle. Det blir noko vanskeleg å lukke det opererte auget heilt i eit par dagar, men dette går over etterkvart.

På operasjonsdagen må du ta det med ro. Du bør helst sitte eller ligge med hovudet høgt. Den første natta bør du sove med hovudet høgt (fleire puter under hovudet). Det er ikkje tilrådeleg å køyre bil.

Ein kan oppleve smerter/ubehag etter operasjon. Ta vanleg smertestillande, for eksempel Paracet.

Du bør ikkje bøye deg langt framover. Unngå hard fysisk aktivitet i ei vekes tid.

Unngå å klø og gni på huda, og hald såra tørre. Vær forsiktig med dusj og hårvask for å unngå at det kjem skyljevatn i såret. Augesminke anbefalast ikkje før stinga er fjerna.
Dersom du treng sjukemelding, får du det etter operasjonen.

Ver merksam

Bløding og infeksjon førekjem sjeldan. Dersom det likevel oppstår ei bløding du ikkje får stansa med kalde omslag, eller dersom såret blir raudt, varmt og irritert, må du oppsøke lege eller ringe Augeavdelinga på 55 97 41 00.

Kontakt

Augeavdelinga
Telefon
55974100
måndag - fredag Kl. 08.00-15.30
Augebygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72, vis-a-vis Kvinneklinikken(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.