Augelokk: Hengande øvre augelokk

Ptose, engelsk ptosis
Augeavdelinga

Ptose betyr nedhengande øvre augelokk som kjem av at muskelen eller sena som skal løfte augelokket er svak.

Innleiing

Ptose kjem oftast med alderen, men kan også vere medfødd eller eit symptom ved visse nervelidingar. Tilstanden kan vere så uttalt at augelokkskanten dekker pupillen slik at sidesynet blir betydeleg innskrenka.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Du kan ete normalt og ta vanlege medisinar. 

Unntak

Pasientar som får blodtynnande som førebyggande (og som ikkje har hatt hjerne- eller hjarteinfarkt før):
Dei blodfortynnande medisinane Albyl-E, Plavix og Asasantin Retard skal ein ikkje ta seinare enn 10-14 dagar før operasjon. Medisinane Marevan og Pradaxa skal ikkje takast seinare enn 3 dagar før operasjon. Dersom du har kunstig hjarteklaff, ta kontakt med din eigen lege for spesialdosering. Du må då ha erstatningsblodtynnande (Fragmin-sprøyter).
Pasientar som har hatt (sjølv om det er lenge sidan) hjerne- eller hjarteinfarkt skal som ein hovudregel ikkje slutte med blodtynnande medisin før denne typen lettare kirurgi. Desse pasientane skal altså bruke blodtynnande medisin som vanleg, og heller leve med større blåmerke.
Dersom du tar annan blodfortynnande medisin enn dei som er nemnde her, kontakt eigen lege for dosering. 

Du må møte utan sminke, parfymar og større smykke.

2. Under

Sjukepleiar gir deg bedøvande dropar i begge auga og huda rundt auga blir desinfisert. Du får tilbod om å ta roande tablett slik at du slappar godt av under inngrepet. Hovudregelen er at ein opererer eitt auge om gangen, slik at du får ny time til ein eventuell operasjon av auge nummer to.

Om lag 20% av operasjonane for ptose endar ikkje med den høgda som pasient og kirurg ønskjer, sjølv når inngrepet blir utført av erfaren kirurg. Muskeleffekten er ikkje lett å føresjå og nervestyringa av dei to øvre lokka er bundne saman i ei «samkøyring» (Herrings lov). Re-operasjon kan difor nokre gonger bli nødvendig.

Legen teiknar snittlinjene på augelokkshuda.

Området rundt auga blir dekka med steril duk.  Legen vil sette lokal bedøving i augelokka. Dette kan vere noko ubehageleg, og du kan kjenne at det svir og pressar på, men etter ei lita stund kjenner du ingen smerter.

Dersom det er overflødig hud på augelokk, kan den fjernast under same operasjon. Augelokksmuskel blir stramma opp. Huda blir sydd med ein tynn tråd. 
Operasjonen tar om lag 1,5 time, og det er viktig at du ligg roleg. Vi hjelper deg til rette undervegs.
Sting blir fjerna etter 7 dagar, hos eigen fastlege eller på Augepoliklinikken.

3. Etter

Operasjon gir heving og misfarging (gul/blå) av huda. Dette er heilt normalt og vil forsvinne etter 2-3 veker. For å redusere dette, kan du legge eit tørt kjølig omslag over auga i 15-30 minutt om gangen 3-4 gongar i løpet av operasjonsdagen. Du kan for eksempel bruke ein pose frosne erter pakka i eit handkle. Det blir noko vanskeleg å lukke det opererte auget heilt i eit par dagar, men dette går over etterkvart.

På operasjonsdagen må du ta det med ro. Du bør helst sitte eller ligge med hovudet høgt. Den første natta bør du sove med hovudet høgt (fleire puter under hovudet). Det er ikkje tilrådeleg å køyre bil.

Ein kan oppleve smerter/ubehag etter operasjon. Ta vanleg smertestillande, for eksempel Paracet.

Du bør ikkje bøye deg langt framover. Unngå hard fysisk aktivitet i ei vekes tid.

Unngå å klø og gni på huda, og hald såra tørre. Vær forsiktig med dusj og hårvask for å unngå at det kjem skyljevatn i såret. Augesminke anbefalast ikkje før stinga er fjerna.
Dersom du treng sjukemelding, får du det etter operasjonen.

Ver merksam

Bløding og infeksjon førekjem sjeldan. Dersom det likevel oppstår ei bløding du ikkje får stansa med kalde omslag, eller dersom såret blir raudt, varmt og irritert, må du oppsøke lege eller ringe Augeavdelinga på 55 97 41 00.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Augebygget

​Beklageleg er det avgrensa parkering utanfor avdelinga, men det finnast handicap-parkering der og det er mogeleg å sleppe nokon av. Parkeringsplassar finnast på Haukeland universitetssjukehus sitt hovudområde.  Det er viktig at du bereknar god tid, slik at du kan finne ein parkeringsplass før timen hos oss.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta imot besøk også utanom visittida. Viss pasienten deler rom med nokon, er det av omsyn til den/dei andre fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtaler besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blom etter at ein har komme heim.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.