Artikulasjonsvansker - artikulasjonsevneundersøkelse

Logopedtenesta

En logoped undersøker funksjonen i alle delene av taleapparatet (lepper, kjeve, gane, tunge, strupe og pust). Det undersøkes også hvor forståelig talen din er.

 

Innledning

Artikulasjonsvansker eller uttalevansker vil si redusert evne til å snakke tydelig. Undersøkelsen vil avdekke graden og arten av dine artikulasjonsvansker.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Du behøver ikke å gjøre noen forberedelser til undersøkelsen.

2. Under

Det er nokså varierende hvilken undersøkelse logopeden vil bruke avhengig av talevansken. Logopeden kan for eksempel undersøke funksjonen i lepper, kjeve og tunge, eventuelt stemmen og pusten. Ved behov kan logopeden gjøre flere undersøkelser og tester.

Det vil kunne utføres mens du er innleggende på sykehuset. Hvis du har behov for det, vil logopeden lage et treningsprogram for deg, og sørge for du får videre oppfølging. Hjemreise avklares med legen i samråd med det tverrfaglige teamet.

3. Etter

Logopeden formidler resultatene til deg enten med det samme eller i løpet av innleggelsesperioden på sykehuset.


Kontaktinformasjon

Logopedtenesta
Telefon
Avdelingssjef Randi Kaasa 55 97 41 79
mandag - fredag 08.30-15.00
Postadresse
Haukeland Universitetssjukehus
Logopedtenesta
Postboks 1400
5021 Bergen
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.