HELSENORGE
Ung jente på svaberg og ser ut i luften til høyre. Foto
Eit kart over tenestene for barn og unge

Barn og unges helseteneste

Verktøyet du finn her består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og gir oversikt over dei ulike tenestene si rolle og ansvarsområde.

​Verktøyet er først og fremt laga for fagfolk for at dei skal klare å gi barn og unge eit samanhengande hjelpetilbod. Det finst også eigen informasjon for barn, unge og føresette om kor dei kan få hjelp.

Angstplager Autismespekterforstyrring Bekymring for barn 0-3 år Depresjonsplager og triste følelsar Spisevanskar og spiseforstyrringar Vald, overgrep og ​omsorgssvikt Vanskar med merksem​​​d og uro​​​
Fann du det du leita etter?