HELSENORGE

Seleksjonsmedisin

Seleksjonsmedisin handler om utvelgelse av personer basert på medisinske kriterier.  I arbeidslivet omfatter dette yrker der det er helsekrav. I den maritime industrien er det helsekrav for arbeidstakere til sjøs, los og losaspiranter, petroleumsarbeidere og dykkere. Norsk senter for maritim og dykkemedisin har flere oppgaver knyttet til seleksjonsmedisin for den maritime næringen.

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Foto
  • kurs for sertifisering av sjømannsleger, petroleumsleger og dykkerleger
  • leder klageinstansene for arbeidstakere til sjøs og los/losaspiranter
  • rådgivning i seleksjonsmedisinske problemstillinger
  • utfører utvidet fargesynstesting som gir CIE fargesynsklassifisering
  • tilbyr psykologisk vurdering av kognitiv og psykisk funksjonsevne av arbeidstakere

Seleksjonsmedisinsk poliklinikk

Seleksjonsmedisinsk poliklinikk tilbyr fargesynstesting for klassifisering av CIE fargesynstandard og kognitiv/psykologisk funksjonsvurdering av arbeidstakere. 

Fargesynstesting

Det stilles ulike krav til fargesyn for forskjellige stillinger.

For arbeidstakere til sjøs fremkommer fargesynsynskrav i STCW konvensjonens  del A-I/9. I STCW 2012 slås det fast at CIE 143-2001 skal være standard for fargesynstesting av sjømenn. Dette er også inkludert i ILO-IMO International guidelines for medical examinations of seafarers. Seleksjonsmedisinsk poliklinikk tilbyr fargesynstesting for klassifisering av CIE fargesynstandard i samsvar med dokumentet «International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport», utgitt av «Comission Internationale de l’Eclairage» (CIE 143-2001).

Lege kan sende ordinær henvisning til Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

Psykologisk vurdering

Det kan oppstå spørsmål knyttet til arbeidstakeres kognitive og psykiske fungering i arbeidslivet. Ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, har vi psykolog som kan gjøre en psykologisk vurdering i slike tilfeller. 

Lege kan sende ordinær henvisning til Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning per telefon til sjømannsleger, petroleumsleger og dykkerleger i forbindelse med problemstillinger knyttet til helsesertifisering. 

Ved behov for råd ringer du ekspedisjonen Yrkesmedisinsk avdeling, tlf 55973875. Din henvendelse vil bli videreformidlet, og du vil bli oppringt av rådgiver så snart det lar seg gjøre, og senest i løpet av 3 virkedager. Vi ønsker at du oppgir direktenummer for kontakt ved tilbakeringing for å gjøre rådgivningstjenesten mest mulig effektiv.

Klageinstanser 

Norsk senter for maritim og dykkemedisin leder klageinstansene for helsesertifisering av arbeidstakere til sjøs og loser/losaspiranter. Det er Sjøfartsdirektoratet og Kystverket som tar imot, registrerer og videresender søknad/klage til klageinstansen for behandling av saken. Du finner mer informasjon på deres hjemmesider:

Arbeidstakere til sjøs  

Sjøfartsdirektoratet
Fagnemnda for helsesaker 
Mer informasjon finner du på Sjøfartsdirektoratets nettside om helse 

Loser/losaspiranter

Kystverket
Klagenemnda for loser og losaspiranter

​Vi kan tilby generelle kurs i seleksjonsmedisin ved forespørsel. Erfaring fra kursdeltagelse viser at kurs i seleksjon medisin kan være nyttig i klinisk arbeid, om for eksempel utvelgelse av kandidater til særlige inngrep eller behandling som innebærer risiko eller streng prioritering for eksempel.  

Les mer på våre kurssider.

Faglitteratur

Fann du det du leita etter?