Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

NSMDM samlar og formidlar kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskarar, reiarlag, fartøy, styresmakter, arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonar og andre brukarar. 

Vi tar initiativ til og utfører forsking sjølv, og er eit internasjonalt kontaktpunkt. Vi gjer undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er eit kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet.

Radio Medico er ein del av senteret si operative verksemd. 
Les meir om Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Kontakt Radio Medico

Satellitt kortnr 32 
Telefon +47 51 68 36 01 
Telefaks +47 51 68 36 20 

Ansatte

Leiar - Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Jon Magnus Haga
55 97 38 62 

Kurskoordinator

Anne Gurd Lindrup 
481 18 040

Forskingsstrategi

Under forutsetning av en rimelig ressurstilgang vil Senteret ha følgende forskningsstrategi:

Organisering 
Opprette et nasjonalt/nordisk forskningsnettverk med felles internettsider, og lage en forskningsplan.

Drøfte med myndighetene muligheten av å lage et program i Norsk Forskningsråd for sjøfartsmedisin.
Utredningsarbeid som kan være basis for senere forskning. Vi vil drøfte med Sjøfartsdirektoratet om det kan være interesse for at Senteret overtar (helt eller delvis) registreringen av arbeidsrelaterte sykdommer og skader. 

 
Påbegynte forskningsprosjekter:
Arne Ulven et al.: Hvile og søvn i lostjenesten. 
Effekt på våkenhet, reaksjonstid og operasjonell sikkerhet. 

Arbeidsmiljø i lostjenesten med spesiell vekt på skiftordning/turnus, ansvar og operasjonell sikkerhet.
Losvirksomhetens innvirkning på familien. 
Vilhelm Koefoed et al.:Kontrastsyn og evaluering av synsfunksjon. 
Betydning for maritim virksomhet. Alf Magne Horneland et al.:

Loss of licence in the offshore industry

Kontakt

Telefon
55975000
måndag - fredag 08.00-15.00
E-post
 • Forskingsstrategi

  Under forutsetning av en rimelig ressurstilgang vil Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ha følgende forskningsstrategi:

 • Førstehjelp til sjøs

  I 1998 blei CD-en «Medisin om bord» godt mottatt. No er DVD-oppfølgeren «Førstehjelp til sjøs» å få kjøpt hos Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin.

 • Recommendations

  NCMM has published "Recommendations for Ship Medical facilities", 2006-10-16.

 • Relevante linker

  Samling av relevante linker om maritim medisin. 

 • Undervising - education and training

  I 1996 vart det under prosjektet "Senter for sjøfartsmedisin" produsert ein CD med tittelen "Førstehjelp om bord" med multimediapresentasjonar av ein rekkje førstehjelpsprosedyrar som kan utførast om bord. 

 • ​Tilsette ved NSMM

  Oversikt og kontaktinformasjon til våre tilsette. 

Arrangement

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Repetisjonskurs for sjømannsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Repetisjonskurs for dykkerleger

  Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Fylkesmannen i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.

Radio Medicohttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/norsk-senter-for-maritim-medisin-og-dykkemedisin/radio-medicoRadio Medico

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.