HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma

Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma skal være et tilbud for pasienter med mistenkt allergisk yrkesrelatert astma. Dette er utredning for de pasientene der det er aller vanskeligst å stille diagnosen.

Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma / Norwegian National Treatment Unit for Specific Inhalation Challenge in Occupational Asthma, Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus 

Tjenesten skal være et tilbud for pasienter fra hele landet med mistenkt allergisk yrkesrelatert astma. 

Spesifikk bronkial provokasjon (SIC=specific inhalation challenge) er referansemetoden for årsaksdiagnostikk av allergisk yrkesastma. Ved SIC utsettes pasienten for kontrollerte eksponeringer for det mistenkte utløsende agens. Lungefunksjon og klinisk status følges hver våkne time i 4-5 dager. 

Diagnostikken gir grunnlag for målrettet og effektiv intervensjon overfor indekspasienten, pasientens arbeidsplass og tilsvarende eksponering på andre arbeidsplasser. SIC benyttes når konvensjonell diagnostikk ikke kan gjennomføres eller gir usikre svar, for å finne det spesifikke agens og ved mistanke om nye agens. 

Aktuelle diagnoser/ICD10-koder: Astma (J45.0, J45.8, J45.9), Rhinitt (J30.3) og Hypersensitivitetspneumonitt (J67.8) 

Nasjonal behandlingstjeneste godkjent fra 1. januar 2019.


Kvalitetsverktøy

 • Alle SIC-pasienter innlemmes i et lokalt kvalitetsregister
 • Vi bidrar inn mot en internasjonal database for SIC (EPHOCAS)
 • Biobank for innsamlet serum

Henvisningsrutiner

Ved mistanke om uavklart yrkesrelatert astma tar vi imot henvisninger fra hele landet. Alle leger kan henvise, men pasientene bør ha gjennomgått vanlig lungemedisinsk og arbeidsmedisinsk utredning og vurdering først.

I henvisningen vil vi gjerne at følgende opplysninger inkluderes:

Yrke
 • Yrke/eksponering som kan ha gitt sykdom
 • Tid siden pasienten sist var i eksponering, tid i yrket/eksponeringen
 • Jobbsituasjon nå (sykemeldt / full jobb / redusert eksponering etc.)
Symptomer
 • Nedre luftveier (piping, tung pust, hoste / ekspektorat, nattlige symptomer etc.)
 • Rhinitt, almensymptomer, dermatitt
 • Symptomenes relasjon til jobb (på jobb, etter jobb, i helger, lengre friperioder)
 • Tung pust ved fysisk aktivitet
Lungefunksjon
 • PEF registrering i jobb og fritid
 • FEV1, FVC, evt metacholintest
 • Evt DLCO, HRCT ved mistanke om Hypersensitivitetspneumonitt
For spørsmål / diskusjon i forhold til indikasjon for henvisning, kan vi (Svanes eller Grydeland) kontaktes i arbeidstid kl. 08.00-16.00 mandag-fredag på telefon +47 55 97 38 75 , eventuelt SIC-mobil +47 94 14 51 31 

Resultatmål og kompetansespredningsplan

Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma tilbyr avansert utredning i eksponeringskammer over 4-5 dager. 

Vi har som mål å kunne tilby slik utredning til alle med mistenkt yrkesrelatert astma, der konvensjonell yrkesmedisinsk / lungemedisinsk utredning ikke har gitt noen sikker avklaring eller årsakssammenheng. Vi kan ta imot opptil 50 pasienter årlig. 

Vi har også som mål å øke kjennskapen til og kunnskapen om SIC over hele landet, slik at de rette kandidatene kan henvises hit. Presentasjon av behandlingstjenesten (SIC) i ​BestPractice Nordic:

Spesifikk bronkial provokasjon (SIC) i utredning av yrkesrelatert astma og hypersensitivitetspneumonitt (bpno.no)

Kontakt

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Oppmøte: Konrad Birkhaugshus, Ekspedisjonen i 2. etasje 
Telefon: +47 55 97 38 75 

Fann du det du leita etter?