HELSENORGE
Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Spesifikk bronkial provokasjon

Spesifikk bronkial provokasjon er et tilbud for pasienter med mistenkt allergisk yrkesrelatert astma. Metoden benyttes når konvensjonell diagnostikk ikke kan gjennomføres eller gir usikre svar, for å finne det spesifikke agens og ved mistanke om nye agens. Diagnostikken gir grunnlag for målrettet og effektiv intervensjon overfor deg som pasient, din arbeidsplass og tilsvarende eksponering på andre arbeidsplasser.

Innleiing

Tjenesten er fra 01.01.2019 en del av Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma.

Symptomer på yrkesastma kan være tung pust, piping i brystet og at det renner fra nese og øyne. Mange kan også oppleve at symptomene kommer etter at de har vært på jobb, og det er også typisk at symptomene er bedre i friperioder.

For de fleste pasienter med mistanke om yrkesastma, kan man finne en årsaksdiagnose ved en mye mindre krevende type diagnostikk – nemlig PEF-måling hjemme og på jobb sammen med konvensjonelle allergologiske metoder.

Hva er spesifikk bronkial provokasjon?

Spesifikk bronkial provokasjon (SIC = specific inhalation challenge) anses som en referansemetode ved årsaksdiagnostikk av allergisk yrkesastma. Ved SIC utsettes pasienten for kontrollerte eksponeringer for det mistenkte utløsende agens (stoffet som vi mistenker er årsaken til astmaen).

Kort oppsummert gjøres spesifikk bronkial provokasjon som et forsøk der pasienten utsettes for kontrollerte eksponeringer for det agens som mistenkes å være årsak til pasientens astma. Testmaterialet kan være både høymolekylære og lavmolekylære stoffer. Lungefunksjon og klinisk status registreres hver våkne time i 4-5 dager.

Testen regnes som positiv for astma ved et fall i forsert ekspiratorisk volum i løpet av et sekund (FEV1) ≥ 15% i to påfølgende målinger. 

SIC utføres etter protokoll publisert av en arbeidsgruppe nedsatt av European Respiratory Society (ERS). 

Hos oss er alle inneliggende pasienter (dagpasienter). Det vil si at du er innskrevet som pasient på sykehuset i behandlingsperioden og får servert lunsj. Om du er fra Bergen og omegn sover du hjemme, mens tilreisende bor på Haukeland hotell (pasienthotellet) som ligger på sykehusområdet.


Før

De siste dagene før testen skal du UNNGÅ følgende medisiner:

 • Korttidsvirkende medisin for astma-anfall – ikke ta disse mandag.
 • Langtidsvirkende medisin og/eller kombinasjonsprodukter for astma-anfall – ikke ta disse lørdag, søndag, mandag.
 • Allergitabletter – ikke ta disse den siste uken før du kommer til oss.

Vi ringer deg i løpet av uken før testen for å diskutere medisinene da det kan hende at du trenger medisin for at din astma skal være stabil nok under testen.

Om du er syk, eller har hatt en luftveisinfeksjon de siste to ukene før planlagt utredning er det viktig at du tar kontakt på telefon 55973875 slik at vi kan vurdere om vi må utsette testen.

Det vil være aktuelt at du tar med produkter fra din arbeidsplass som du tror du reagerer på. Vi vil i så tilfelle ta kontakt med deg i god tid før utredning.

Under

I løpet av utredningen vil du møte leger som er lungespesialister, yrkeshygieniker og sykepleiere/bioingeniører. Du vil også gjerne treffe en arbeidsmedisiner som ved behov vil følge deg opp når resultatet fra utredningen er klart. Vi utreder en eller to pasienter i løpet av en uke.

Utredningen vil vanligvis ta fem dager, mandag til fredag. I enkelte tilfeller er vi ferdig med testen torsdag, men dette vet vi først torsdag morgen. Du skal måle lungefunksjon (med et apparat du får låne av oss) hver time fra du står opp til du legger deg, og vi ber deg planlegge en relativt rolig uke med få aktiviteter. Du kommer kanskje til å få symptomer som ligner det du har kunnet få på jobb tidligere, og du vil få mobilnummer til legen slik at du kan ringe direkte hvis du får plager etter arbeidstid.

Veiledende timeplan for undersøkelsen (kan endres underveis)

Mandag kl. 09.00-16.00

 • Undersøkelse ved lege, oppsummering av sykehistorie, orientering om hvorfor og hvordan provokasjonstesten gjennomføres
 • Gjennomgang av aktuell yrkeseksponering ved yrkeshygieniker
 • Måling av lungefunksjon, nitrogenmonoksid i utåndingsluft og uspesifikk provokasjonstest (metakolintest); blodprøvetaking, allergitesting om relevant
 • Opplæring i bruk av håndholdt spirometer

Du måler deretter selv lungefunksjon hver time fra frem til du legger deg for natten, og fra du våkner neste morgen.

Tirsdag, onsdag og evt. torsdag kl. 08.30-15.30

 • Spesifikk inhalasjonsprovokasjon med eksponering av aktuelt stoff fra ditt arbeid i provokasjonskammer
 • Test av lungefunksjon, neseundersøkelse og klinisk undersøkelse; hvert 15. minutt den første timen etter provokasjon, deretter hver time.

Du måler selv lungefunksjon hver time frem til du legger deg for natten, og fra du våkner neste morgen. 
 

Fredag kl. 08.30–14.00 (evt. torsdag)

 • Måling av lungefunksjon, nitrogenmonoksid i utåndingsluft og uspesifikk provokasjonstest (metakolintest); blodprøver.
 • Avsluttende samtale: Konklusjon av test og plan for eventuell oppfølgning.

Etter

Den siste dagen umiddelbart etter at alle testene og undersøkelsene er utført får du snakke med lungelegen og det tverrfaglige teamet som har fulgt deg gjennom uken. Du vil da få forklart resultatet av undersøkelsen, og anledning til å diskutere veien videre.

Det er vanligvis ingen bivirkninger eller komplikasjoner, men du må forvente at du er noe sliten siste dag av utredningen.

Les mer om spesifikk bronkial provokasjon (SIC) i BestPractice Nordic:

Spesifikk bronkial provokasjon (SIC) i utredning av yrkesrelatert astma og hypersensitivitetspneumonitt (bpno.no)

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?