Spesifikk bronkial provokasjon

Klinisk spesialallergologi

Spesifikk bronkial provokasjon er et tilbud for pasienter med mistenkt allergisk yrkesrelatert astma. Metoden benyttes når konvensjonell diagnostikk ikke kan gjennomføres eller gir usikre svar, for å finne det spesifikke agens og ved mistanke om nye agens. Diagnostikken gir grunnlag for målrettet og effektiv intervensjon deg som pasient, din arbeidsplass og tilsvarende eksponering på andre arbeidsplasser.

Innleiing

Hva er spesifikk bronkial provokasjon?

Spesifikk bronkial provokasjon (SIC = specific inhalation challenge) anses som en referansemetode ved årsaksdiagnostikk av allergisk yrkesastma. Ved SIC utsettes pasienten for kontrollerte eksponeringer for det mistenkte utløsende agens (stoffet som vi mistenker er årsaken til astmaen).

Kort oppsummert gjøres spesifikk bronkial provokasjon som et forsøk der pasienten utsettes for kontrollerte eksponeringer for det agens som mistenkes å være årsak til pasientens astma. Testmaterialet kan være både høymolekylære og lavmolekylære stoffer. Lungefunksjon og klinisk status registreres hver våkne time i 4-5 dager.

Testen regnes som positiv for astma ved et fall i forsert ekspiratorisk volum i løpet av et sekund (FEV1) ≥ 15% i to påfølgende målinger.

SIC utføres etter protokoll publisert av en arbeidsgruppe nedsatt av European Respiratory Society (ERS). 

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Hos oss er alle inneliggende pasienter. Det vil si at du er innskrevet som pasient på sykehuset i behandlingsperiode og får servert lunsj. Om du er fra Bergen og omegn sover du hjemme, mens tilreisende bor på Haukeland hotell (pasienthotellet) som ligg på sykehusområdet.

De siste dagene før testen skal du UNNGÅ følgende medisiner:

 • Korttidsvirkende medisin for astma-anfall – ikke ta disse mandag.
 • Langtidsvirkende medisin og/eller kombinasjonsprodukter for astma-anfall – ikke ta disse lørdag, søndag, mandag.
 • Allergitabletter – ikke ta disse den siste uken før du kommer til oss.

Vi ringer deg i løpet av uken før testen for å diskutere medisinene da det kan hende at du trenger medisin for at din astma skal være stabil nok under testen.

Om du er syk, eller har hatt en luftveisinfeksjon de siste to ukene før planlagt utredning er det viktig at du tar kontakt på telefon 55973875 slik at vi kan vurdere om vi må utsette testen.

Det vil være aktuelt at du tar med produkter fra din arbeidsplass som du tror du reagerer på. Vi vil i så tilfelle ta kontakt med deg i god tid før utredning.

Under

I løpet av utredningen vil du møte leger som er lungespesialister, yrkeshygieniker og sykepleiere/bioingeniører. Du vil også gjerne treffe en arbeidsmedisiner som ved behov vil følge deg opp når resultatet fra utredningen er klart. Vi utreder en eller to pasienter i løpet av en uke.

Utredningen vil vanligvis ta fem dager, mandag til fredag. I enkelte tilfeller er vi ferdig med testen torsdag, men dette vet vi først torsdag morgen. Du skal måle lungefunksjon (med et apparat du får låne av oss) hver time fra du står opp til du legger deg, og vi ber deg planlegge en relativt rolig uke med få aktiviteter. Du kommer kanskje til å få symptomer som ligner det du har kunnet få på jobb tidligere, og du vil få mobilnummer til legen slik at du kan ringe direkte hvis du får plager etter arbeidstid.

Veiledende timeplan for undersøkelsen (kan endres underveis)

Mandag kl. 09:00-16:00

 • Undersøkelse ved lege, oppsummering av sykehistorie, orientering om hvorfor og hvordan provokasjonstesten gjennomføres
 • Gjennomgang av aktuell yrkeseksponering ved yrkeshygieniker
 • Måling av lungefunksjon, nitrogenmonoksid i utåndingsluft og uspesifikk provokasjonstest (metakolintest); blodprøvetaking, allergitesting om relevant
 • Opplæring i bruk av håndholdt spirometer

Du måler deretter selv lungefunksjon hver time fra frem til du legger deg for natten, og fra du våkner neste morgen.

Tirsdag, onsdag og evt. torsdag kl. 08.30-15.30

 • Spesifikk inhalasjonsprovokasjon med eksponering av aktuelt stoff fra ditt arbeid i provokasjonskammer
 • Test av lungefunksjon, neseundersøkelse og klinisk undersøkelse; hvert 10. minutt den første timen etter provokasjon, deretter hver time.

Du måler selv lungefunksjon hver time frem til du legger deg for natten, og fra du våkner neste morgen. 
 

Fredag kl. 08.30–14.00 (evt. torsdag)

 • Måling av lungefunksjon, nitrogenmonoksid i utåndingsluft og uspesifikk provokasjonstest (metakolintest); blodprøver.
 • Avsluttende samtale: Konklusjon av test og plan for eventuell oppfølgning.

Etter

Den siste dagen umiddelbart etter at alle testene og undersøkelsene er utført får du snakke med lungelegen og det tverrfaglige teamet som har fulgt deg gjennom uken. Du vil da få forklart resultatet av undersøkelsen, og anledning til å diskutere veien videre.

Det er ingen bivirkninger eller komplikasjoner, men du må forvente at du er noe sliten siste dag av utredningen.

Kontaktinformasjon

Klinisk spesialallergologi
Oppmøte

Konrad Birkhaugshus, 2 etg., ekspedisjonen.

Telefon
55 97 38 75
Konrad Birkhaugs hus
Besøksadresse
Sykehusparken på Haukeland(Kart)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?