HELSENORGE

Medisinsk avdeling post 1 - Voss

Medisinsk sengepost er ein heildøgn sengepost med 26 senger med derav 2 isolatrom.

Fann du det du leita etter?