HELSENORGE

Føde poliklinikk Voss

Alle gravide får tilbod om ultralydundersøking/ screening i 17.- 20. svangerskapsveke etter tilvising av kommunejordmor eller fastlege. Obs: nye UL rutiner for svangerskapsomsorgen- , enkelte tilfelle fra uke 12.

 Jordmor med spesialutdanning i ultralyd utførerer undersøkinga.

Avdelinga har også svangerskapskontroll etter henvisning frå fastlege eller jordmor. Me samarbeidar med kvinneklinikken i Bergen og tilviser kvinner dit i dei tilfella det er behov for dette.
Fann du det du leita etter?