HELSENORGE

Seksjon for samhandling

Seksjon for samhandling blei oppretta i januar 2019. Samhandling mellom kommunar og spesialisthelsetenesta har vore etablert gjennom Samarbeidsutvalet sidan 2006. Eit samarbeid som skal fortsette og styrkast. Målet for seksjonen er å lage gode system for sikker og heilskapleg pasientbehandling i samarbeid med kommunane og andre helseføretak.

Fann du det du leita etter?